Hitri skok na vsebino

Za nemoteno delovanje te spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z našo politiko piškotkov. Nadaljuj
Fotka
- - - - -

TANTRA

Avtor: kriyatantra , 21 junij 2011 · 1 846 Ogledi

Tantra je  star indijski filozofski sistem, opisan v več sto sanskrtskih teksth /Tantre, Šiva Agame, Višnu Samhita, Šakta Nigama/, od katerih so mnogi še  neprevedeni  ali pa skriti v privatnih bibliotekah. Veliko teh knjig je napisanih v simboličnem jeziku, ki ga ne moremo razumeti brez ustne razlage kompetentnega učitelja. Med teoretiki prevladuje mnenje, da se je Tantra razvila iz Ved, mnogi iniciirani v tantrične redove, pa navajajo dokaze,  da je obstojala že prej.  Verjetno je najbolj pravilno če rečemo, da je izvor obeh, Ved in Tantre, izgubljen nekje v prazgodovini.  Oba sistema sta se razvijala postopoma in vplivala drug na drugega, kadar sta prišla drug z drugim v stik.
Beseda tantra je sestavljena iz dveh besed: tanoti in trayati. Tanoti pomeni razširiti, stegniti, raztegniti, beseda trayati pa pomeni osvoboditi. Torej tan + tra pomeni razširiti  izkustvo in zavedanje vsega, razširiti razumevanje preko meja materialnega in tako doseči duhovno znanje in osvoboditev.
Tantra je poznana tudi pod imenom tantrika, kauladharma, kaulica ali kaula. Beseda kaula izvira iz besede kula, ki pomeni družina, družba ali skupnost. Nazive kaula, kaulica in kauladharma lahko torej razložimo kot pot skupnosti, pot družine, bratovščine ali  bratstva. Beseda kula pomeni tudi »kozmična moč manifestacije«  oz. »šakti«.  Akula pa pomeni »zavest« oz. Šiva. Pot kaule je torej  pot kozmične enosti  Šive in Šakti. Spečo kozmično silo v človeku včasih imenujejo tudi kulakundalini. Kuladharma je torej sistem, ki prebudi kozmične sile in potenciale /kundalini ali Šakti/v človeku. Tisti, ki sledijo poti tantre se imenujejo tantriki, kaule ali kaulike.
Tantra je znanost  spoznavanja neskončnega skozi končno. Vodi nas v izkustvo neskončnega  s pomočjo omejenega sveta oblik. In ko enkrat vidimo neskončno v enem objektu, moramo narediti samo še majhen korak, da vidimo neskončno v vsem. Tantra nas uči kako spoznati in izkusiti makrokozmos  preko mikrokozmosa. Tantra ponuja sredstva s katerimi spoznamo svojo božansko naravo in božansko naravo vsega. Je metoda, ki uporablja materialno, da se uglasimo z duhovnim, uporablja manifestirano, da bi spoznali nemanifestirano. Svet uporabi kot odskočno desko, ki nas vrže onstran, tja v neopisljivo. Namen tantre je,  da  razširi  naša vsakodnevna izkustva,  da polno živimo in uživamo naše življenje in to uporabimo  kot  pot k višjemu zavedanju. Zaobjema vse vidike življenja, pa naj bodo materialni, ali pa transcendentni. Tantra je sistem, ki nas resnično nauči polno živeti. Je orodje s katerim  se lahko uspešno pomirimo z življenjem,  njegovimi navideznimi paradoksi  in se končno osvobodimo.

Tantra je pot heroja /Vira/, ki se ne boji in ne zavrača nobenega vidika  življenja.
Tantrik išče  osvoboditev /Moksha/ tako, da uporablja svoje telo kot orodje evolucije.

                                               Dr. Jonn Mumford /Swami Anandakapila Saraswati/

Tantra ni nastala zato, da bi se odpovedali svetu ali mu ubežali. Nastala je zato, da bi lahko posvetno življenje  izkoristili  za to, da dosežemo višja stanja zavesti. To je duhovni sistem, psihološki sistem, psihični sistem in znanost življenja. Predvsem pa je to  praktičen sistem, ki prinese rezultate in osebne izkušnje. Zrasel je iz izkušenj in razumevanja modrih ljudi, skozi stoletja. Tantra ni mirujoč sistem; to je sistem, ki se prilagaja potrebam časa. Tantrično prepričanje je, da bodo stari tantrični teksti izginili in da so bodo vedno pojavili novi, da jih nadomestijo. Bistvo tekstov bo ostalo isto, toda njihov izraz in odnos do prevladujočih družbenih okoliščin bo drugačen.  Tantra se je spreminjala in razvijala skozi stoletja. Ni ostala vezana na trdno dogmo. Še vedno raste in se prilagaja sedanjemu času in bo rasla še naprej,  ter se oblikovala v skladu s potrebami človeka v prihodnosti.TANTRA IN SPOLNOST
Anandakapila  Saraswati pravi, da smo zahodnjaki skrčili življenje na nerodovitno  odlagališče stranskih produktov potrošništva ter  nepomembna in naključna srečevanja subatomskih delcev. Naša kultura je ločila um od telesa, povzdignila logiko na račun intuicije in kastrirala čustva v korist mišljenja. Seks je skoraj  edina transcendentna izkušnja, ki nam še preostane.

» Orgazem je edino spontano in naravno izkustvo nesmrtne in brezčasne  dimenzije, ki ne pozna bolečine.«
Ecstasy through Tantra – Dr.Jonn Mumford /Anandakapila Saraswati/

Tantra je  že davno pred Freudom, Jungom in biološkim determinizmom prepoznala pomembnost in globino seksualnosti.  Uči nas, da se naši hedonistični porivi, ki temeljijo na uživanju,  lahko transformirajo v duhovno izkustvo. Erotični sentiment nosi v sebi seme misticizma in tudi orgazem lahko uporabimo kot sredstvo, s katerim lahko dosežemo spremembo zavesti – oziroma transcendenco. Če je Tantra je  sistem, s pomočjo katerega  svojo zavest širimo  do končne osvoboditve, se seveda  takoj vprašamo kakšna naj bi ta končna osvoboditev bila. Vzhodnjaški koncept osvoboditve /moksha / lahko obrazložimo tudi kot osvoboditev od vseh omejujočih prepričanj, ki nam preprečujejo da bi začutili enost z vsem. Odsev tega občutka lahko za nekaj sekund doživimo v orgazmu, ko začutimo enost s svojim partnerjem in življenjsko silo, ki teče skozi nas. V tantri torej  energijo orgazma  uporabljamo kot sredstvo za širitev naše zavesti, kot sredstvo za doživljanje transcendence.

»Tisti, ki mislijo, da je orgazem seksualen, niso ničesar razumeli. Ti ne poznajo orgazmičnih izkustev. Orgazem je vedno božanski. Orgazem ni olajšanje, orgazem je praznovanje. Orgazem je stanje v katerem se jaz - skozi drugega -  srečam s celoto.«
Bhagwan Shree Rajneesh                                                                            

Seksualne tehnike predstavljajo  le majhen del celotne tantrične filozofije, vendar so ravno te v zadnjih letih postale zelo popularne na zahodu, verjetno tudi zaradi  krščanstva, ki zanika duhovno dimenzijo fizične ljubezni. Takšna poenostavljena tantra se predpisuje kot recept za zdravljenje seksualnih težav, kot nekakšna nuja za doživljanje kvalitetnejšega seksa, kot je postalo nuja poznavanje G točke in doživljanje več zaporednih orgazmov. Seveda je boljša takšna tantra, kot nikakršna tantra, toda tisti, ki se podajajo v tantro s takšnimi motivi, bodo dobili več, kot so morda pripravljeni prebaviti.
S pomočjo tantričnih tehnik strast  preobrazimo v ljubezen in seks v meditacijo. Tantrični orgazem povzroči:
• Da se ustavijo modifikacije uma. /Joga je prenehanje modifikacij uma. Sutre o jogi – Patanjali/
• Osvoboditev od preteklosti /samskare/  in prihodnosti /vasane/ – zavest je TUKAJ in SEDAJ.
• Psihedelične vizije, ker se odprejo  psihični centri v glavi.

PARTNERSTVO
S prečiščevanje nezavednih kompleksov našega uma vzpostavljamo bolj pozitiven odnos do sebe in drugih. V ekstatičnih doživetjih razvijamo zaupanje in globoko intimno povezanost s partnerjem.  Tantra torej poglobi našo sposobnost povezovanja z drugimi in z našim partnerjem. Naša evropska kultura je razvila stopnjo človeške nedostopnosti in odtujenosti do take mere, da se vsakodnevno veča ponudba telefonskih seksualnih kontaktov in drugih zgolj »mehaničnih« seksualnih uslug, tako da tantra ponuja  možnosti za globlje in dobesedno »bolj oprijemljive«,  odnose   med partnerji. Za nekatere - saj globoki duhovni aspekt seksualne tantre ni blizu vsem.
Tradicionalna tantra pa se ne ukvarja s partnerstvom in to je za zahodnjake tako nenavaden koncept, da ga mnogi interpretirajo kot »dovoljenje« za izživljanje promiskuitetnih seksualnih fantazij. Kljub temu tantra na zahodu lahko  ponudi največ prav parom v okviru zaupanja in globoke intimne povezanosti stalnega partnerstva. V času množičnih  ločitev in nevrotičnega iskanja »pravega«, nam pomaga odkriti globlji pomen ljubezni. Nauči nas, da ni potrebno, da postanejo medsebojne razlike osnova za konflikt, temveč da so lahko osnova za združevanje  nasprotij, kot sta  v tantrični kozmogenezi v večnem plesu združena moški in ženski princip.
Po tantrični razlagi sveta, se kozmos manifestira  skozi večno prepletanje   dveh osnovnih principov : zavesti / Šiva -moški princip/ in  energije /Šakti -ženski princip/.V tej kozmogenezi  sta moški in ženski princip enakovredna, kar se dobro sklada s sodobnimi feminističnimi težnjami. Po dva tisoč letnem prepričanju, da je ženska izvor vsega zla, ki ga prinaša   krščanstvo, predstavlja tantrični koncept ženske, njeno ponovno  ovrednotenje na vseh nivojih, tudi na metafizičnem. Za tantrika predstavlja ženska energija- moč/Šakti/, ki  
zasužnji in osvobaja, ki zastira in razkriva, ki zaslepi in razodene.  Svet je njena igrača in njeno zrcalo. Božanska Šakti je inkarnirana v vsaki ženski, ki predstavlja živi oltar za oboževanje te božanske matere,  ki zna nadomestiti logiko  s čustvi, ramišljanje z občutki in pasivno opazovanje z aktivnim dotikanjem.
Moški princp / Šiva/, pa predstavlja najvišjo realnost, ki je čista zavest,  čisti subjekt, celo brez koncepta Jaz, ali Jaz sem. Predstavlja absolut,  voljo in čistost duhovnih nivojev. Šiva je inkarniran v vsakem moškem in v njemu ni dvojnosti, saj je zatopljen v blaženi združitvi s svojo Šakti. V tantričnih obredih moški in ženska poosebljata ta božanski par - Šivo in Šakti in se na tak način dopolnita, izpolnita in   uravnovesita ta dva principa znotraj sebe.
V Tantri se moški in ženska torej  dopolnjujeta in imata enake možnosti za doseganje transcendence.
Vseh seveda ne zanima doseganje abstraktnih metafizičnih višav, toda tudi seksualni vidik tantre  lahko vsakemu, ki se mu zdi vredno ukvarjati z njim,  ponudi kaj dobrega.  Od tega da lahko izboljša stik s svojim telesom, osvobodi seksualno energijo preteklih travmatičnih izkušenj, se nauči tehnik za zadrževanje ejakulacije, do ponovnega razmisleka o vlogi ženske in moškega, pa do   filozofskega študija tradicionalnih tantričnih tekstov.

    

Polona Sepe (Ambikananda)
Krija tantra joga
www.kriyatantra.com
Zadnje objave

Najdi na mojem blogu

Aktivni uporabniki: 0

Člani: 0 - Gosti: 0 - Skriti člani: 0

Blogi mojih frendov