Za nemoteno delovanje te spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z našo politiko piškotkov. Nadaljuj
Lunin net

Hitri skok na vsebino


Fotka

SPSS, AMOS, Excel - Statistična obdelava podatkov

spss amos anova cfa efa pearson regresijska statistika faktorska sem

  • Prijavi se, če želiš komentirati
2 komentarjev na to temo

#1 Leonardo

Leonardo
  • NeČistZačetnik
  • Pip
  • Št. objav: 8

Objavljeno: 14. julij 2017, 14:20

SPSS, AMOS, Excel - Statistična obdelava podatkov
 
Kontakt: www.statistika.co  
Viber/tel.: +387-63-997996 
Skype ID: XYleonardo
email: info@statistika.co 
 
Če raziskavo šele načrtujete ali 
Če potrebujete obdelavo podatkov za diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo ali 
Če potrebujete analizo anket in krajših vprašalnikov, ki ne potrebujejo poglobljene analize.
Kdaj potrebujete strokovno mnenje o že izdelani raziskavi. Pregledamo besedilo in pripravimo opombe, popravke in predloge. Idealno za že izdelane diplomske/magistrske/doktorske naloge (preden jih pošljete mentorju) ali strokovne članke in druge raziskave pred publikacijo ali imate potrebo za obsežnim akademskim raziskavam na najvišji ravni, ki temeljijo na delu s strokovno literaturo, raziskavi kvantitativnega tipa (vprašalnik, analiza podatkov, oz. po dogovoru z naročnikom) oziroma kvalitativni raziskavi (intervjuji, opazovanje z udeležbo, oz. po dogovoru z naročnikom). Raziskava je predstavljena v raziskovalni nalogi, vključno z vsemi sestavinami končnega izdelka (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura, priloge). Paket je idealna izbira za podjetja, ki želijo poglobljeno raziskavo trga na katerem poslujejo, za pregled dela konkurence, obdelavo potencialnih tržnih niš, oz. želijo imeti strokovno izdelano in s kvalitativno/kvantitativno študijo podkrepljeno raziskavo izbrane teme.
 
Oziroma kdaj potrebujete:
Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu, elektonski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe).
Vsebinska osnova za oblikovanje vprašalnikov (študij osnovne literature in konzultacije z naročnikom).
Priprava osnovne verzije vprašalnika (spletna in/ali papirnata različica).
Predlogi neodvisnih spremenljivk.
Pilotska izvedba (na vzorcu 20 oseb) in analiza preliminarnih rezultatov.
Vnos podatkov (naročnik dostavi urejene ali neurejene podatke v elektronski ali papirnati obliki).
Podatki: 1000 postavk, 1000 udeležencev ali več.
Priprava podatkov za obdelavo (opredelitev nivoja merjenja, pomen odgovorov, ipd.).
Statistična obdelava podatkov na nivoju posameznih postavk (kjer je to smiselno).
Statistična obdelava podatkov na nivoju dimenzij – opisne (deskriptivne) statistike: podatki o aritmeričnih sredinah, standardnih deviacijah, modusih, medianah, porazdelitvi podatkov.
Izris opisnih podatkov v grafih.
Podatki o opisnih statistikah glede na neodvisne spremenljivke ali različen čas testiranj.
Izračun normalnosti porazdelitve podatkov.
Inferenčna statistika: Izračun pomembnosti razlik med različnimi skupinami udeležencev (določenih v neodvisnih spremenljivkah) s t-testom, one-way ANOVO (ali z ekvivalentnim neparametričnim izračunom) ali izračun razlik glede na čas testiranj (t-test za odvisne vzorce ali ekvivalentni neparametrični izračun).
Repeated Measures ANOVA
Izračun povezav (korelacij) med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami.
Analiza vprašalnika (se lahko opravi na začetku in na njej temeljijo nadaljnji izračuni, ali na koncu kot predlog boljše strukture): izračun povezovanja/korelacije postavk in faktorska analiza; izračun zanesljivosti vprašalnika; predlog strukture vprašalnika.
Klastrska analiza (izračunamo razdelitev udeležencev na več skupin in izdelamo statistike na podlagi teh rezultatov).
AMOS in CFA, SEM
Osnovna interpretacija rezultatov.
Opredelitev hipotez.
Izdelava konceptnih definicij.
Operacionalizacija hipotez in definicij.
Izdelava načrta raziskave.
Izbor ustrezne literature (iz slovenskih in tujih knjižnic ter elektronskih baz).
Izdelava raziskave kvantitativnega tipa (vprašalnik, raziskava izpeljana na  vzorcu do N=400 ali več, oz. v dogovoru z naročnikom, računalniška podpora izvedbi).
Analiza podatkov zbranih v raziskavi kvantitativnega tipa s programskim paketom SPSS.
Interpretacija analize.
Revizija hipotez.
Izdelava končnega besedila v skladu z akademskimi standardi in sestavinami (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura).
Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskih formatih (Word in Excel). Po želji tudi datoteke SPSS.
Možna je klasična končna različica (na papirju) oz. izvedba vprašalnika na spletu.
Statistični podatki o vprašalniku: izračun povezovanja/korelacije postavk, uporaba faktorske analize, izračun zanesljivosti vprašalnika, predlog bodoče strukture vprašalnika.
 
Kontakt: www.statistika.co  
Viber/tel.: +387-63-997996 
Skype ID: XYleonardo
email: info@statistika.co 
 
Kaj počnemo?
Ukvarjamo se s kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami za naročnike iz akademskih in poslovnih okolij. Obvladamo osebne raziskovalne pristope in interpretacijo, ter merjenje in statistično analizo. Podatke znamo vizualizirati na nesuhoparen način in z dodano vrednostjo.
Opisna statistika, osnovni statistični izračuni (mediana, modus, aritmetična sredina, varianca in standardni odklon, asimetrija, sploščenost ter razne koeficiente). 
Inferenčna statistika. 
Univariatna analiza (frekvenčne porazdelitve, grafična predstavitev, opisne statistike (srednje vrednosti, koeficient asimetrije, sploščenosti), intervali zaupanja itd.). 
Bivariatna analiza (kontingenčna tabela, povezanost med spremenljivkami (x2, Kontingenčni, Cramerjev koeficient, Spearmanov, Pearsonov koeficient), T-test, ANOVA). 
Multivariatna analiza (regresijska analiza, faktorska analiza, diskriminantna analiza, T-test, ANOVA) 
EFA, CFA, AMOS, SEM
Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje
Raziskava o zadovoljstvu kupcev
Raziskava o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih
Podpora konferencam (evalvacija)
Strokovni pregled izvedene raziskave in tehnično urejanje besedila.
In tudi po željah in potrebah
Statistična obdelava podatkov s programskim paketom SPSS, AMOS in Excel
Vizualizacija podatkov in projektov
Grafi, tabele in infografike po meri
Avdio, video in fotoprodukcija za spletne medije
 
Kontakt: www.statistika.co  
Viber/tel.: +387-63-997996 
Skype ID: XYleonardo
email: info@statistika.co 
 
P.S.: Diplom, magisterijev in doktoratov na mesto vas ne pišemo, zato vas prosimo, da nas v zvezi s tem ne kontaktirate. Pisanje nalog za naročnike je neetično in zakonsko prepovedano delo. Lahko pa vam, če s svojim delom niste zadovoljni in/ali imate pri izdelavi raziskave težave, že napisane naloge pred oddajo recenziramo in predlagamo izboljšave, ki jih nato sami izvedete (gre sicer za delo, ki bi ga morali opravljati mentorji, pa ga pogosto ne). Prav tako lahko akademskim naročnikom pomagamo pri izvedbi statističnih analiz, vendar brez pisanja interpretacije, ki ostane v vaši domeni.


#2 Leonardo

Leonardo
  • NeČistZačetnik
  • Pip
  • Št. objav: 8

Objavljeno: 11. november 2019, 20:24

Kontakt: www.statistika.co  in www.Statistical.Agency
Viber/WhalsApp/Imo: +387-63-997996 
Skype ID: xyLeonardo
email: info@statistika.co in info@Statistical.Agency


#3 Leonardo

Leonardo
  • NeČistZačetnik
  • Pip
  • Št. objav: 8

Objavljeno: 28. september 2023, 14:58

SPSS, AMOS, Excel - Statistična obdelava podatkov
 
Viber/WhalsApp/Imo: +387-63-997996 
Skype ID: xyLeonardo
email: info@statistika.co in info@Statistical.Agency
 
Če raziskavo šele načrtujete ali 
Če potrebujete obdelavo podatkov za diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo ali 
Če potrebujete analizo anket in krajših vprašalnikov, ki ne potrebujejo poglobljene analize.
Kdaj potrebujete strokovno mnenje o že izdelani raziskavi. Pregledamo besedilo in pripravimo opombe, popravke in predloge. Idealno za že izdelane diplomske/magistrske/doktorske naloge (preden jih pošljete mentorju) ali strokovne članke in druge raziskave pred publikacijo ali imate potrebo za obsežnim akademskim raziskavam na najvišji ravni, ki temeljijo na delu s strokovno literaturo, raziskavi kvantitativnega tipa (vprašalnik, analiza podatkov, oz. po dogovoru z naročnikom) oziroma kvalitativni raziskavi (intervjuji, opazovanje z udeležbo, oz. po dogovoru z naročnikom). Raziskava je predstavljena v raziskovalni nalogi, vključno z vsemi sestavinami končnega izdelka (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura, priloge). Paket je idealna izbira za podjetja, ki želijo poglobljeno raziskavo trga na katerem poslujejo, za pregled dela konkurence, obdelavo potencialnih tržnih niš, oz. želijo imeti strokovno izdelano in s kvalitativno/kvantitativno študijo podkrepljeno raziskavo izbrane teme.
 
Oziroma kdaj potrebujete:
Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu, elektonski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe).
Vsebinska osnova za oblikovanje vprašalnikov (študij osnovne literature in konzultacije z naročnikom).
Priprava osnovne verzije vprašalnika (spletna in/ali papirnata različica).
Predlogi neodvisnih spremenljivk.
Pilotska izvedba (na vzorcu 20 oseb) in analiza preliminarnih rezultatov.
Vnos podatkov (naročnik dostavi urejene ali neurejene podatke v elektronski ali papirnati obliki).
Podatki: 1000 postavk, 1000 udeležencev ali več.
Priprava podatkov za obdelavo (opredelitev nivoja merjenja, pomen odgovorov, ipd.).
Statistična obdelava podatkov na nivoju posameznih postavk (kjer je to smiselno).
Statistična obdelava podatkov na nivoju dimenzij – opisne (deskriptivne) statistike: podatki o aritmeričnih sredinah, standardnih deviacijah, modusih, medianah, porazdelitvi podatkov.
Izris opisnih podatkov v grafih.
Podatki o opisnih statistikah glede na neodvisne spremenljivke ali različen čas testiranj.
Izračun normalnosti porazdelitve podatkov.
Inferenčna statistika: Izračun pomembnosti razlik med različnimi skupinami udeležencev (določenih v neodvisnih spremenljivkah) s t-testom, one-way ANOVO (ali z ekvivalentnim neparametričnim izračunom) ali izračun razlik glede na čas testiranj (t-test za odvisne vzorce ali ekvivalentni neparametrični izračun).
Repeated Measures ANOVA
Izračun povezav (korelacij) med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami.
Analiza vprašalnika (se lahko opravi na začetku in na njej temeljijo nadaljnji izračuni, ali na koncu kot predlog boljše strukture): izračun povezovanja/korelacije postavk in faktorska analiza; izračun zanesljivosti vprašalnika; predlog strukture vprašalnika.
Klastrska analiza (izračunamo razdelitev udeležencev na več skupin in izdelamo statistike na podlagi teh rezultatov).
AMOS in CFA, SEM
Osnovna interpretacija rezultatov.
Opredelitev hipotez.
Izdelava konceptnih definicij.
Operacionalizacija hipotez in definicij.
Izdelava načrta raziskave.
Izbor ustrezne literature (iz slovenskih in tujih knjižnic ter elektronskih baz).
Izdelava raziskave kvantitativnega tipa (vprašalnik, raziskava izpeljana na  vzorcu do N=400 ali več, oz. v dogovoru z naročnikom, računalniška podpora izvedbi).
Analiza podatkov zbranih v raziskavi kvantitativnega tipa s programskim paketom SPSS.
Interpretacija analize.
Revizija hipotez.
Izdelava končnega besedila v skladu z akademskimi standardi in sestavinami (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura).
Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskih formatih (Word in Excel). Po želji tudi datoteke SPSS.
Možna je klasična končna različica (na papirju) oz. izvedba vprašalnika na spletu.
Statistični podatki o vprašalniku: izračun povezovanja/korelacije postavk, uporaba faktorske analize, izračun zanesljivosti vprašalnika, predlog bodoče strukture vprašalnika.
 
Viber/WhalsApp/Imo: +387-63-997996 
Skype ID: xyLeonardo
email: info@statistika.co in info@Statistical.Agency
 
Kaj počnemo?
Ukvarjamo se s kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami za naročnike iz akademskih in poslovnih okolij. Obvladamo osebne raziskovalne pristope in interpretacijo, ter merjenje in statistično analizo. Podatke znamo vizualizirati na nesuhoparen način in z dodano vrednostjo.
Opisna statistika, osnovni statistični izračuni (mediana, modus, aritmetična sredina, varianca in standardni odklon, asimetrija, sploščenost ter razne koeficiente). 
Inferenčna statistika. 
Univariatna analiza (frekvenčne porazdelitve, grafična predstavitev, opisne statistike (srednje vrednosti, koeficient asimetrije, sploščenosti), intervali zaupanja itd.). 
Bivariatna analiza (kontingenčna tabela, povezanost med spremenljivkami (x2, Kontingenčni, Cramerjev koeficient, Spearmanov, Pearsonov koeficient), T-test, ANOVA). 
Multivariatna analiza (regresijska analiza, faktorska analiza, diskriminantna analiza, T-test, ANOVA) 
EFA, CFA, AMOS, SEM
Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje
Raziskava o zadovoljstvu kupcev
Raziskava o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih
Podpora konferencam (evalvacija)
Strokovni pregled izvedene raziskave in tehnično urejanje besedila.
In tudi po željah in potrebah
Statistična obdelava podatkov s programskim paketom SPSS, AMOS in Excel
Vizualizacija podatkov in projektov
Grafi, tabele in infografike po meri
Avdio, video in fotoprodukcija za spletne medije
 
Viber/WhalsApp/Imo: +387-63-997996 
Skype ID: xyLeonardo
email: info@statistika.co in info@Statistical.Agency
 
P.S.: Diplom, magisterijev in doktoratov na mesto vas ne pišemo, zato vas prosimo, da nas v zvezi s tem ne kontaktirate. Pisanje nalog za naročnike je neetično in zakonsko prepovedano delo. Lahko pa vam, če s svojim delom niste zadovoljni in/ali imate pri izdelavi raziskave težave, že napisane naloge pred oddajo recenziramo in predlagamo izboljšave, ki jih nato sami izvedete (gre sicer za delo, ki bi ga morali opravljati mentorji, pa ga pogosto ne). Prav tako lahko akademskim naročnikom pomagamo pri izvedbi statističnih analiz, vendar brez pisanja interpretacije, ki ostane v vaši domeni.


Prav tako označeno z eno ali več teh ključnih besed: spss, amos, anova, cfa, efa, pearson, regresijska, statistika, faktorska, sem

Uporabniki, ki si ogledujejo to temo (0)

Člani: 0 - Gosti: 0 - Skriti člani: 0