Za nemoteno delovanje te spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z našo politiko piškotkov. Nadaljuj
Lunin net

Hitri skok na vsebino


Fotka

Pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog


 • Prijavi se, če želiš komentirati
47 komentarjev na to temo

#26 MojcPokraculja

MojcPokraculja
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 3

Objavljeno: 14. november 2016, 09:07

Pozdravljeni,

 

nudim pomoč pri izdelavi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog. Jamstvo dajem tako, da nimam predhodnih zahtev do same izdelave oz. potrditve,
da je delo opravljeno kot mora biti. Več informacij o poteku sodelovanja na: 
labjlabj2016@gmail.com

 

lep pozdrav

 

Mojca#27 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 30. november 2016, 17:28

Diskretno in ugodno nudim pomoč pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali kakšne popravke v nalogah mi pišite na:

seminarka8@gmail.com#28 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 2. januar 2017, 14:29

Diskretno in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#29 dkstyler

dkstyler
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 2

Objavljeno: 14. marec 2017, 09:43

Spoštovani,


ste uspešno opravili izpite in še je pred vami zaključno delo (diplomska ali magistrska naloga, doktorska disertacija)? Vemo, težko se je lotiti dela. Velikokrat se tudi zgodi, da nas v času študija niso naučili metod in tehnik raziskovanja in zato še je frustracija večja.
 

Zato smo tukaj mi, da vam svetujemo kako se lotiti in končno zaključiti študij. Naša naloga je vam svetovati in vas naučiti kako v najkrajšem času napišete zaključno delo (diplomsko ali magistrsko naloga, doktorsko disertacijo). Svetujemo vam pri izdelavi teoretičnega dela in raziskovalnega (pri metodologiji, vprašalniku, obdelavi podatkov, interpretaciji, itd.).  Z vas lahko prav tako pripravimo dober vprašalnik in statistično obdelavo.

Svetovanja in statistične analize izvajaja doktor znanosti, ki vam bo s svojimi izkušnjami pomagal, da boste nadpovprečno opravili zaključno delo na vašem študiju.

 

Kontaktirajte nas  na domen@kompetentnost.si ali preko http://kompetentnost.si/?page_id=253  z veseljem vam bomo pomagali#30 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 26. marec 2017, 12:54

Diskretno in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#31 KatjaZamo

KatjaZamo
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 2

Objavljeno: 31. marec 2017, 13:37

NUDIM POMOČ PRI IZDELAVI SEMINARSKIH IN DIPLOMSKIH NALOG. SPREJEMAM VSE TEME

Pomoč nudim pri:

> izdelavi dispozicije
​> izdelavi teoretičnega dela naloge
​> oblikovanju naloge
​> izbiri virov
​> pridobivanju različnih podatkov
​> oblikovanju tabel
​> oblikovanju grafov
​> analizi podatkov

Več informacij na diplomiranje@gmail.com

To temo je popravil/a KatjaZamo: 31. marec 2017, 13:38


#32 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 9. junij 2017, 14:57

Diskretno in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#33 Leonardo

Leonardo
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 6

Objavljeno: 14. julij 2017, 14:24

SPSS, AMOS, Excel - Statistična obdelava podatkov
 
Viber/tel.: +387-63-997996 
Skype ID: XYleonardo
email: info@statistika.co 
 
Če raziskavo šele načrtujete ali 
Če potrebujete obdelavo podatkov za diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo ali 
Če potrebujete analizo anket in krajših vprašalnikov, ki ne potrebujejo poglobljene analize.
Kdaj potrebujete strokovno mnenje o že izdelani raziskavi. Pregledamo besedilo in pripravimo opombe, popravke in predloge. Idealno za že izdelane diplomske/magistrske/doktorske naloge (preden jih pošljete mentorju) ali strokovne članke in druge raziskave pred publikacijo ali imate potrebo za obsežnim akademskim raziskavam na najvišji ravni, ki temeljijo na delu s strokovno literaturo, raziskavi kvantitativnega tipa (vprašalnik, analiza podatkov, oz. po dogovoru z naročnikom) oziroma kvalitativni raziskavi (intervjuji, opazovanje z udeležbo, oz. po dogovoru z naročnikom). Raziskava je predstavljena v raziskovalni nalogi, vključno z vsemi sestavinami končnega izdelka (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura, priloge). Paket je idealna izbira za podjetja, ki želijo poglobljeno raziskavo trga na katerem poslujejo, za pregled dela konkurence, obdelavo potencialnih tržnih niš, oz. želijo imeti strokovno izdelano in s kvalitativno/kvantitativno študijo podkrepljeno raziskavo izbrane teme.
 
Oziroma kdaj potrebujete:
Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu, elektonski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe).
Vsebinska osnova za oblikovanje vprašalnikov (študij osnovne literature in konzultacije z naročnikom).
Priprava osnovne verzije vprašalnika (spletna in/ali papirnata različica).
Predlogi neodvisnih spremenljivk.
Pilotska izvedba (na vzorcu 20 oseb) in analiza preliminarnih rezultatov.
Vnos podatkov (naročnik dostavi urejene ali neurejene podatke v elektronski ali papirnati obliki).
Podatki: 1000 postavk, 1000 udeležencev ali več.
Priprava podatkov za obdelavo (opredelitev nivoja merjenja, pomen odgovorov, ipd.).
Statistična obdelava podatkov na nivoju posameznih postavk (kjer je to smiselno).
Statistična obdelava podatkov na nivoju dimenzij – opisne (deskriptivne) statistike: podatki o aritmeričnih sredinah, standardnih deviacijah, modusih, medianah, porazdelitvi podatkov.
Izris opisnih podatkov v grafih.
Podatki o opisnih statistikah glede na neodvisne spremenljivke ali različen čas testiranj.
Izračun normalnosti porazdelitve podatkov.
Inferenčna statistika: Izračun pomembnosti razlik med različnimi skupinami udeležencev (določenih v neodvisnih spremenljivkah) s t-testom, one-way ANOVO (ali z ekvivalentnim neparametričnim izračunom) ali izračun razlik glede na čas testiranj (t-test za odvisne vzorce ali ekvivalentni neparametrični izračun).
Repeated Measures ANOVA
Izračun povezav (korelacij) med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami.
Analiza vprašalnika (se lahko opravi na začetku in na njej temeljijo nadaljnji izračuni, ali na koncu kot predlog boljše strukture): izračun povezovanja/korelacije postavk in faktorska analiza; izračun zanesljivosti vprašalnika; predlog strukture vprašalnika.
Klastrska analiza (izračunamo razdelitev udeležencev na več skupin in izdelamo statistike na podlagi teh rezultatov).
AMOS in CFA, SEM
Osnovna interpretacija rezultatov.
Opredelitev hipotez.
Izdelava konceptnih definicij.
Operacionalizacija hipotez in definicij.
Izdelava načrta raziskave.
Izbor ustrezne literature (iz slovenskih in tujih knjižnic ter elektronskih baz).
Izdelava raziskave kvantitativnega tipa (vprašalnik, raziskava izpeljana na  vzorcu do N=400 ali več, oz. v dogovoru z naročnikom, računalniška podpora izvedbi).
Analiza podatkov zbranih v raziskavi kvantitativnega tipa s programskim paketom SPSS.
Interpretacija analize.
Revizija hipotez.
Izdelava končnega besedila v skladu z akademskimi standardi in sestavinami (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura).
Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskih formatih (Word in Excel). Po želji tudi datoteke SPSS.
Možna je klasična končna različica (na papirju) oz. izvedba vprašalnika na spletu.
Statistični podatki o vprašalniku: izračun povezovanja/korelacije postavk, uporaba faktorske analize, izračun zanesljivosti vprašalnika, predlog bodoče strukture vprašalnika.
 
Viber/tel.: +387-63-997996 
Skype ID: XYleonardo
email: info@statistika.co 
 
Kaj počnemo?
Ukvarjamo se s kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami za naročnike iz akademskih in poslovnih okolij. Obvladamo osebne raziskovalne pristope in interpretacijo, ter merjenje in statistično analizo. Podatke znamo vizualizirati na nesuhoparen način in z dodano vrednostjo.
Opisna statistika, osnovni statistični izračuni (mediana, modus, aritmetična sredina, varianca in standardni odklon, asimetrija, sploščenost ter razne koeficiente). 
Inferenčna statistika. 
Univariatna analiza (frekvenčne porazdelitve, grafična predstavitev, opisne statistike (srednje vrednosti, koeficient asimetrije, sploščenosti), intervali zaupanja itd.). 
Bivariatna analiza (kontingenčna tabela, povezanost med spremenljivkami (x2, Kontingenčni, Cramerjev koeficient, Spearmanov, Pearsonov koeficient), T-test, ANOVA). 
Multivariatna analiza (regresijska analiza, faktorska analiza, diskriminantna analiza, T-test, ANOVA) 
EFA, CFA, AMOS, SEM
Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje
Raziskava o zadovoljstvu kupcev
Raziskava o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih
Podpora konferencam (evalvacija)
Strokovni pregled izvedene raziskave in tehnično urejanje besedila.
In tudi po željah in potrebah
Statistična obdelava podatkov s programskim paketom SPSS, AMOS in Excel
Vizualizacija podatkov in projektov
Grafi, tabele in infografike po meri
Avdio, video in fotoprodukcija za spletne medije
 
Viber/tel.: +387-63-997996 
Skype ID: XYleonardo
email: info@statistika.co 
 
P.S.: Diplom, magisterijev in doktoratov na mesto vas ne pišemo, zato vas prosimo, da nas v zvezi s tem ne kontaktirate. Pisanje nalog za naročnike je neetično in zakonsko prepovedano delo. Lahko pa vam, če s svojim delom niste zadovoljni in/ali imate pri izdelavi raziskave težave, že napisane naloge pred oddajo recenziramo in predlagamo izboljšave, ki jih nato sami izvedete (gre sicer za delo, ki bi ga morali opravljati mentorji, pa ga pogosto ne). Prav tako lahko akademskim naročnikom pomagamo pri izvedbi statističnih analiz, vendar brez pisanja interpretacije, ki ostane v vaši domeni.


#34 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 7. avgust 2017, 16:27

Diskretno in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka, zmanjševanje podobnosti med nalogami ali kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#35 sanja123

sanja123
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 2

Objavljeno: 10. oktober 2017, 11:49

Vse na enem mestu, če kdo rabi, res priporočam....https://mojadiplomat...xsite.com/pomoc#36 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 15. februar 2018, 18:25

Diskretno in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka, zmanjševanje podobnosti med nalogami ali kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#37 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 2. julij 2018, 12:34

Diskretno, hitro in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali prevod drugega besedila, zmanjševanje podobnosti med nalogami ali samo kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#38 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 30. avgust 2018, 17:33

Diskretno, hitro in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali prevod drugega besedila, zmanjševanje podobnosti med nalogami ali samo kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#39 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 29. november 2018, 11:44

Diskretno, hitro in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali prevod drugega besedila, zmanjševanje podobnosti med nalogami ali samo kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#40 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 28. marec 2019, 19:08

Diskretno, hitro in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali prevod drugega besedila, zmanjševanje podobnosti med nalogami ali samo kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com#41 pismarjetka

pismarjetka
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 5

Objavljeno: 21. oktober 2019, 23:01

V Podjetju PIS-Taxi Štajerc, Marjetka Podplatan s.p., Vam poleg klasičnih avto-taxi prevozov nudimo tudi pisarniške in administrativne storitve. POMOČ Van nudimo pri seminarskih, diplomskih, magistrskih nalogah, urejanju dopisov, tipkanju besedil pretipkovanju besedil, pisanju prošenj..Celotno našo ponudbo storitev si lahko ogledate na naši spletni strani http://www.seminarske-diplomske.si, kjer so tudi vsi ostali potrebni podatki podjetja...

 

Kontakt 051 430 057


To temo je popravil/a pismarjetka: 21. oktober 2019, 23:04


#42 pismarjetka

pismarjetka
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 5

Objavljeno: 21. oktober 2019, 23:06

V Podjetju PIS-Taxi Štajerc, Marjetka Podplatan s.p., Vam poleg klasičnih avto-taxi prevozov nudimo tudi pisarniške in administrativne storitve. POMOČ Van nudimo pri seminarskih, diplomskih, magistrskih nalogah, urejanju dopisov, tipkanju besedil pretipkovanju besedil, pisanju prošenj..Celotno našo ponudbo storitev si lahko ogledate na naši spletni strani http://www.seminarske-diplomske.si, kjer so tudi vsi ostali potrebni podatki podjetja...

 

Kontakt 051 430 057


To temo je popravil/a pismarjetka: 21. oktober 2019, 23:07


#43 pismarjetka

pismarjetka
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 5

Objavljeno: 22. oktober 2019, 15:41

V podjetju PIS-Taxi Štajerc, Marjetka Podplatan s.p., vam poleg klasičnih avto-taxi prevozov nudimo tudi pisarniške in administrativne storitve. Nudimo Vam pomoč pri seminarskih, diplomskih, magistrskih nalogah, urejanju administracije, pisanju dopisov, tipkanju, pretipkovanju besedil,...vso našo ponudbo si lahko ogledate na naši spletni strani www.seminarske-diplomske.si, kjer so razvidni tudi vsi ostali podatki podjetja.

Kontakt 051 430 057#44 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 27. oktober 2019, 12:10

Diskretno, hitro in ugodno nudimo pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah ter vseh podobnih zadev, tudi če potrebujete samo prevod povzetka ali prevod drugega besedila, zmanjševanje podobnosti med nalogami ali samo kakšne popravke v nalogah nam pišite na:

seminarka8@gmail.com

#45 Leonardo

Leonardo
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 6

Objavljeno: 11. november 2019, 20:19

SPSS, AMOS - statistična obdelava, interpretacija, inštrukcije

SPSS, AMOS - statistična obdelava, interpretacija, inštrukcije
Statistika: zelo močno orodje, ki se ga je potrebno naučiti uporabljati 
 
Potrebujete pomoč pri pripravah (inštrukcije) za izpit iz statistike, statističnih metod in statistične analize? Potrebujete pomoč pri izdelavi vaše poslovne ali izobraževalne študije (seminarske naloge, diplomske naloge) in vam statistične metode delajo preglavice? Bi radi preverili svoje hipoteze tudi v stvarnem življenju? 
 
Javite se nam na: www.Statistical.Agency 
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997996 
Skype ID: xyLeonardo
email: info@Statistical.Agency / info@statistika.co
 
 
Potrebujete učinkovit in prepričljiv empirični del šolske ali seminarske naloge, magistrskega in diplomskega dela, pa ne veste, kako se takšnega projekta lotiti? Bi radi statistično analizirali podatke ter razrezali ekonomske fenomene vašega poslovnega in družbenega okolja ter jih povzeli in prikazali kot longitudinalen oziroma ad-hoc dogodek, pa vam zmanjkuje časa, da bi se soočili še z zahtevnimi teoretskimi okvirji družboslovnega raziskovanja? 
 
Sta pojma operacionalizacija in konceptualizacija družboslovnega in ekonomskega raziskovanja prezahtevna, da bi se ju lotili brez pomoči? Ste v dilemi, kakšna je razlika med t-testom in ANOVA? Bi uporabili CAWI ali CAPI? 
 
Če je tako, potem ste na pravem naslovu. Z izbranimi pedagoškimi ter statističnimi metodami in metodologijami, upoštevaje zahtevnosti vaših želja in vaše predznanje, vam pomagamo rešiti vse zapreke in prepreke statistične analize od teorije do prakse. Tako bo raziskovalno projektna in seminarska naloga v šoli oziroma vaše diplomsko delo in/ali magistrska naloga na fakulteti, ter poslovni načrt, tržna analiza, poslovna študija, analiza zadovoljstva zaposlenih oziroma analiza zadovoljstva kupcev ali porabnikov storitev s strokovno izvedeno študijo postala za vas še bolj donosna in dragocena,ki bo obogatena z analizo vaših predpostavk v svetu družbe in ekonomije. 
 
 
Javite se nam na: www.Statistical.Agency 
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997996 
Skype ID: xyLeonardo
email: info@Statistical.Agency / info@statistika.co
 
ključne besede: pomoč pri izdelavi, seminarske naloge, diplomske naloge, magistrska dela, SPSS, AMOS, ANOVA, faktorska analiza, regresijska analiza, multipla regresija, segmentacija, k-means, hierarhično razvrščanje, povprečje, mediana, modus, hi2, t-test, anova, korelacije, pomoč statistika, AMOS, analiza, diplome, doktorska dela, EF, inštrukcije statistika, faktorska analiza, FDV, hierarhično razvrščanje, inštrukcije statistika, inštrukcije statistike, k-means, korespondenčna analiza, LISREL, magistrska dela, metodologija, modeliranje, multipla regresija, multivariatna statistika, neparametrični testi, podatkovno rudarjenje, segmentacija, SPSS, AMOS, ANOVA, statistične analize, statistične obdelave, statistika, statistika team, statistika za seminarske naloge, trženjske raziskave 
 
ANOVA: analiza variance; statistični pristop, s katerim skupno varianco razbijemo na posamezne komponente ter odgovarja ali razlike med vzorci lahko pomenijo tudi razlike v populaciji. Analiza temelji na treh modelih analize vpliva dejavnikov: fiksnih, naključnih ter fiksnih in naključnih dejavnikov skupaj. 
 
bivariatna analiza: statistični pristop, kjer eno spremenljivko primerjamo z drugo. V bivariatnih analizah pogosto srečujemo regresijsko analizo, trend, koeficiente korelacije, itd. 
 
ničelna hipoteza: hipoteza, ki nasprotuje naši osnovni hipotezi. Osnovna hipoteza je sprejeta, ko s statističnimi orodji zavrnemo ničelno hipotezo. Primer uporabe:"[...], ker je stopnja statistične značilnosti (signifikanca) manjša od 0,05, lahko ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo osnovno hipotezo." 
 
standardni odklon: povprečni odmik od povprečne vrednosti. 
 
t-test: statistična analiza, ki ugotavlja razlike v povprečni vrednosti med dvema ali več podskupinami znotraj populacije oziroma vzorca. Primer uporabe: razlike v povprečni vrednosti plače med zaposlenimi moškimi in ženskami. 
 
univariatna analiza: statistični pristop, ki posamezno spremenljivko opiše z uporabo ene ali več statistik kot so frekvenčna porazdelitev vrednosti, aritmetična sredina, harmonična sredina, standardni odklon, mediana, rang, normalnost porazdelitve spremenljivke, sploščenost, simetričnost.
 
Javite se nam na: www.Statistical.Agency 
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997996 
Skype ID: xyLeonardo
email: info@Statistical.Agency / info@statistika.co


#46 pismarjetka

pismarjetka
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 5

Objavljeno: 19. november 2019, 19:52

V podjetju PIS-Taxi Štajerc, Marjetka Podplatan s.p., Vam poleg klasičnih avto taxi prevozov nudimo tudi pisarniške in administrativne storitve. Pomoč Vam nudimo pri seminarskih, diplomskih, magistrskih in drugih nalogah, dispoziciji, urejanju dopisov, prošenj, ponudb...Celotno našo ponudbo si lahko ogledate na naši spletni strani

www.seminarske-diplomske.com

 

Vsi ostali podatki podjetja so vidni na naši spletni strani!#47 KatjaZamo

KatjaZamo
 • NeČistZačetnik
 • Pip
 • Št. objav: 2

Objavljeno: 22. november 2019, 15:15

NUDIM POMOČ PRI IZDELAVI SEMINARSKIH IN DIPLOMSKIH NALOG. SPREJEMAM VSE TEMEPomoč nudim pri:


> izdelavi dispozicije

​> izdelavi teoretičnega dela naloge

​> oblikovanju naloge

​> izbiri virov

​> pridobivanju različnih podatkov

​> oblikovanju tabel

​> oblikovanju grafov

​> analizi podatkov v programu SPSSVeč informacij na diplomiranje@gmail.com#48 Seminarka

Seminarka
 • NeČistZačetnik
 • PipPip
 • Št. objav: 16

Objavljeno: 12. julij 2020, 18:16

Namesto vas napišemo seminarske, diplomske in magistrske naloge, prav tako če potrebujete samo prevod povzetka ali drugega besedila, zmanjševanje podobnosti teksta ali ureditev drugih malenkosti v nalogah tudi to uredimo namesto vas. Nasplošno nudimo pomoč tudi pri ostalih podobnih zadevah. Pišite nam na seminarka8@gmail.com
Uporabniki, ki si ogledujejo to temo (0)

Člani: 0 - Gosti: 0 - Skriti člani: 0