Lunin magazin

TANTRA

Objavljeno: 31.8.2006
Tantra Tantra je najmanj 2500 let star indijski filozofski sistem, opisan v več sto sanskrtskih teksth /Tantre, Šiva Agame, Višnu Samhita, Šakta Nigama/, od katerih so mnogi še neprevedeni ali pa skriti v privatnih bibliotekah. Veliko teh knjig je napisanih v simboličnem jeziku, ki ga ne moremo razumeti brez ustne razlage kompetentnega učitelja. Med teoretiki prevladuje mnenje, da se je Tantra razvila iz Ved. To je zelo vprašljivo, saj mnogi, ki so iniciirani v tantrične redove, navajajo dokaze, da je obstojala že prej. Verjetno je najbolj pravilno če rečemo, da je izvor obeh, Ved in Tantre, izgubljen nekje v prazgodovini. Oba sistema sta se razvijala postopoma in vplivala drug na drugega, kadar sta prišla drug z drugim v stik. Zanimivo je, da današnji Hinduizem temelji skoraj izključno na tantrični ikonografiji in ne na Vedah, kot misli večina. Osnovna božanstva iz Ved: Prajapati, Agni, Indra, Varuna itd, sploh niso integralni del modernega Hinduizma. V sedanji Indiji ni skoraj nobenega templja posvečenega tem božanstvom. Višnu /tisti ki vzdržuje, / Šiva /srečni in tisti, ki razkraja, /Saraswati /zaščitnica znanja in učenja, Kali /šakti/, Durga / boginja bojevnica /, so ključna Hinduistična božanstva. Tisoče templjev po vsej Indiji je posvečenih tem božanstvom, ki izvirajo direktno iz Tantre. Seveda bi zelo malo Indijcev to priznalo, ker je tam tantra zaradi slabega razumevanja in predsaodkov, na slabem glasu. Vendar resnica je taka, da so Hinduisti v resnici bližje tantri, kot bi bili pripravljeni priznati. Beseda tantra je sestavljena iz dveh besed: tanoti in trayati. Tanoti pomeni razširiti, stegniti, raztegniti, beseda trayati pa pomeni osvoboditi. Torej tan + tra pomeni razširiti izkustvo in zavedanje vsega, razširiti razumevanje preko meja materialnega in tako doseči duhovno znanje in osvoboditev. Tantra je poznana tudi pod imenom tantrika, kauladharma, kaulica ali kaula. Beseda kaula izvira iz besede kula, ki pomeni družina, družba ali skupnost. Nazive kaula, kaulica in kauladharma lahko torej razložimo kot pot skupnosti, pot družine, bratovščine ali bratstva. Beseda kula pomeni tudi »kozmična moč manifestacije« oz. »šakti«. Akula pa pomeni »zavest« oz. Šiva. Pot kaule je torej pot kozmične enosti Šive in Šakti. Spečo kozmično silo v človeku včasih imenujejo tudi kulakundalini. Kuladharma je torej sistem, ki prebudi kozmične sile in potenciale /kundalini ali Šakti/v človeku.. Tisti, ki sledijo poti tantre se imenujejo tantriki, kaule ali kaulike. Tantra je znanost videnja, čutenja in spoznavanja neskončnega skozi končno. Vodi nas v izkustvo neskončnega preko omejenega sveta oblik. In ko enkrat vidimo neskončno v enem objektu, moramo narediti samo še majhen korak, da vidimo neskončno v vsem. Tantra nas uči kako spoznati in izkusiti makrokozmos preko mikrokozmosa. Uči spoznavanja neomejenega s sredstvi omejenega, spoznavanja najvišje zavesti /paramatman/preko individualne zavesti /jivatman/. Tantra ponuja sredstva s katerimi spoznamo svojo božansko naravo in božansko naravo vsega. Je metoda, ki uporablja materialno, da se uglasimo z nematerialnim, uporablja manifestirano, da bi spoznali nemanifestirano. Svet uporabi kot odskočno desko, ki nas vrže onstran, tja v neopisljivo. Objektivni univerzum je vzletišče iz katerega se izstrelimo v večno. Namen tantre je, da razširi naša vsakodnevna izkustva, da polno živimo in uživamo naše življenje in to uporabimo kot pot k višjemu zavedanju. Zaobjema vse vidike življenja, pa naj bodo materialni, ali pa transcendentni. Tantra je sistem, ki nas resnično nauči polno živeti. Je orodje s katerim se lahko uspešno pomirimo z življenjem, njegovimi navideznimi zapleti in se končno osvobodimo. Tantra je pot heroja /Vira/, ki se ne boji in ne zavrača nobenega vidika življenja. Tantrik išče osvoboditev /Moksha/ tako, da uporablja svoje telo kot orodje evolucije. Dr. Jonn Mumford /Swami Anandakapila Saraswati/ Tantra ni nastala zato, da bi se odpovedali svetu ali mu ubežali. Nastala je zato, da bi lahko posvetne stvari bolj polno izkusili in da bi jih istočasno izkoristili za to, da dosežemo višja stanja zavesti. To je duhovni sistem, psihološki sistem, psihični sistem, znanost življenja - imenujte ga, kot želite. Toda to je praktičen sistem, ki prinese rezultate in osebne izkušnje. Zrasel je iz izkušenj in razumevanja modrih ljudi skozi stoletja. Tantra ni mirujoč sistem; to je sistem, ki se prilagaja potrebam časa. Tantrično prepričanje je, da bodo stari tantrični teksti izginili in da so bodo vedno pojavili novi, da jih nadomestijo. Bistvo tekstov bo ostalo isto, toda njihov izraz in odnos do prevladujočih družbenih okoliščin bo drugačen. Tantra se je spreminjala in razvijala skozi stoletja. Ni ostala vezana na trdno dogmo. Še vedno raste in se prilagaja sedanjemu času in bo rasla še naprej, ter se oblikovala v skladu s potrebami človeka v prihodnosti. TANTRA IN SPOLNOST Anandakapila Saraswati pravi, da smo zahodnjaki skrčili življenje na nerodovitno odlagališče stranskih produktov potrošništva ter nepomembna in naključna srečevanja subatomskih delcev. Naša kultura je ločila um od telesa, povzdignila logiko na račun intuicije in kastrirala čustva v korist mišljenja. Seks je skoraj edina transcendentna izkušnja, ki nam še preostane. » Orgazem je edino spontano in naravno izkustvo nesmrtne in brezčasne dimenzije, ki ne pozna bolečine.« Ecstasy through Tantra – Dr.Jonn Mumford /Anandakapila Saraswati/ Tantra je že davno pred Freudom, Jungom in biološkim determinizmom prepoznala pomembnost in globino seksualnosti. Uči nas, da se naši hedonistični porivi, ki temeljijo na uživanju, lahko transformirajo v duhovno izkustvo. Erotični sentiment nosi v sebi seme misticizma in tudi orgazem lahko uporabimo kot sredstvo, s katerim lahko dosežemo spremembo zavesti – oziroma transcendenco. Če je Tantra sistem, s pomočjo katerega svojo zavest širimo do končne osvoboditve, se seveda takoj vprašamo kakšna naj bi ta končna osvoboditev bila. Vzhodnjaški koncept osvoboditve /moksha / lahko obrazložimo tudi kot osvoboditev od vseh omejujočih prepričanj, ki nam preprečujejo, da bi začutili enost z vsem. Odsev tega občutka lahko za nekaj sekund doživimo v orgazmu, ko začutimo enost s svojim partnerjem in življenjsko silo, ki teče skozi nas. V tantri torej energijo orgazma uporabljamo kot sredstvo za širitev naše zavesti, kot sredstvo za doživljanje transcendence. »Tisti, ki mislijo, da je orgazem seksualen, niso ničesar razumeli. Ti ne poznajo orgazmičnih izkustev. Orgazem je vedno božanski. Orgazem ni olajšanje, orgazem je praznovanje. Orgazem je stanje v katerem se jaz - skozi drugega - srečam s celoto.« Bhagwan Shree Rajneesh Seksualne tehnike predstavljajo le majhen del celotne tantrične filozofije, vendar so ravno te v zadnjih letih postale zelo popularne na zahodu, verjetno tudi zaradi krščanstva, ki zanika duhovno dimenzijo fizične ljubezni. Takšna poenostavljena Tantra se predpisuje kot recept za zdravljenje seksualnih težav, kot nekakšna nuja za doživljanje kvalitetnejšega seksa, kot je postalo nuja poznavanje G točke in doživljanje več zaporednih orgazmov. Seveda je boljša takšna tantra, kot nikakršna tantra, toda tisti, ki se podajajo v tantro s takšnimi motivi, bodo dobili več, kot so morda pripravljeni prebaviti. S pomočjo tantričnih tehnik strast preobrazimo v ljubezen in seks v meditacijo. Tantrični orgazem povzroči: • Da se ustavijo modifikacije uma. /Joga je prenehanje modifikacij uma. Sutre o jogi – Patanjali/ • Osvoboditev od preteklosti /samskare/ in prihodnosti /vasane/ – zavest je TUKAJ in SEDAJ. • Psihedelične vizije, ker se odprejo psihični centri v glavi. PARTNERSTVO S prečiščevanje nezavednih kompleksov našega uma vzpostavljamo bolj pozitiven odnos do sebe in drugih. V ekstatičnih doživetjih razvijamo zaupanje in globoko intimno povezanost s partnerjem. Tantra torej poglobi našo sposobnost povezovanja z drugimi in z našim partnerjem. Naša evropska kultura je razvila stopnjo človeške nedostopnosti in odtujenosti do take mere, da se vsakodnevno veča ponudba telefonskih seksualnih kontaktov in drugih zgolj »mehaničnih« seksualnih uslug, tako da tantra ponuja možnosti za globlje in dobesedno »bolj oprijemljive«, odnose med partnerji. Za nekatere - saj globoki duhovni aspekt seksualne tantre ni blizu vsem. Tradicionalna tantra pa se ne ukvarja s partnerstvom in to je za zahodnjake tako nenavaden koncept, da ga mnogi interpretirajo kot »dovoljenje« za izživljanje promiskuitetnih seksualnih fantazij. Kljub temu tantra na zahodu lahko ponudi največ prav parom v okviru zaupanja in globoke intimne povezanosti stalnega partnerstva. V času množičnih ločitev in nevrotičnega iskanja »pravega«, nam pomaga odkriti globlji pomen ljubezni. Nauči nas, da ni potrebno, da postanejo medsebojne razlike osnova za konflikt, temveč da so lahko osnova za združevanje nasprotij, kot sta v tantrični kozmogenezi v večnem plesu združena moški in ženski princip. Po tantrični razlagi sveta, se kozmos manifestira skozi večno prepletanje dveh osnovnih principov : zavesti / Šiva -moški princip/ in energije /Šakti -ženski princip/. V tej kozmogenezi sta moški in ženski princip enakovredna, kar se dobro sklada s sodobnimi feminističnimi težnjami. Po dva tisoč letnem prepričanju, da je ženska izvor vsega zla, ki ga prinaša krščanstvo, predstavlja tantrični koncept ženske, njeno ponovno ovrednotenje na vseh nivojih, tudi na metafizičnem. Za tantrika predstavlja ženska energija- moč/Šakti/, ki zasužnji in osvobaja, ki zastira in razkriva, ki zaslepi in razodene. Svet je njena igrača in njeno zrcalo. Božanska Šakti je inkarnirana v vsaki ženski, ki predstavlja živi oltar za oboževanje te božanske matere, ki zna nadomestiti logiko s čustvi, ramišljanje z občutki in pasivno opazovanje z aktivnim dotikanjem. Moški princp / Šiva/, pa predstavlja najvišjo realnost, ki je čista zavest, čisti subjekt, celo brez koncepta Jaz, ali Jaz sem. Predstavlja absolut, voljo in čistost duhovnih nivojev. Šiva je inkarniran v vsakem moškem in v njemu ni dvojnosti, saj je zatopljen v blaženi združitvi s svojo Šakti. V tantričnih obredih moški in ženska poosebljata ta božanski par - Šivo in Šakti in se na tak način dopolnita, izpolnita in uravnovesita ta dva principa znotraj sebe. V Tantri se moški in ženska torej dopolnjujeta in imata enake možnosti za doseganje transcendence. Vseh seveda ne zanima doseganje abstraktnih metafizičnih višav, toda tudi seksualni vidik tantre lahko vsakemu, ki se mu zdi vredno ukvarjati z njim, ponudi nekaj dobrega. Od tega da lahko izboljša stik s svojim telesom, osvobodi seksualno energijo preteklih travmatičnih izkušenj, se nauči tehnik za zadrževanje ejakulacije, do ponovnega razmisleka o vlogi ženske in moškega, pa do filozofskega študija tradicionalnih tantričnih tekstov. Polona Sepe – Šola Krija Tantra Joge
Magazin   › Zanimivosti   › TANTRA
Oglejte si tudi

Ahat - kristal dinamičnosti

Poznan je tudi pod imenom mavrični kristal. Krepi spomin, razumevanje, notranjo moč in stabilnost. Uravnoveša obe možganski polovici, zato nam omogoča boljšo presojo pri odločitvah.
› Preberi več

Zeleni aventurin - kristal priložnosti in sreče

Prinaša optimizem, smisel za humor in veselje do življenja. Naredi nas bolj samozavestne in odprte za spremembe. Krepi odločnost, vodstvene lastnosti kot tudi sposobnost za sodelovanje z drugimi.
› Preberi več

Libijski zlati tektit, zvezdni kamen svetlobe

Povečuje voljo do življenja ter nas zaščiti pred destruktivno energijo okolice. Prinaša obilje in blaginjo v naša življenja.
› Preberi več

Malahit, kristal transformacije

Malahit prinaša željo po spremembi. Uči nas sprejemanja odgovornosti za vse, kar mislimo in ubesedimo. Pomaga sprejemati pravilne odločitve. Z njim tudi lažje prepoznamo intuitivna sporočila.
› Preberi več

Omrežje 5G. Je varno? Kako se zaščititi?

Zaradi potrebe po hitrem tehnološkem napredku zmankuje časa za temeljite raziskave o vplivu tehnologije na okolje in ljudi. Neodvisne študije, ki krožijo po svetovnem spletu, veliko pišejo o negativnem vplivu 5G tehnologije tako na človeka kot na okolje.
› Preberi več

Palo Santo - Sveti les

Tradicionalno se ga uporablja za lajšanje splošnih prehladnih obolenj, simptomov gripe, stresa, astme, glavobola in vnetij. Uporabljamo pa ga lahko tudi pri ritualih, ker čisti negativne energije in ima podobne zdravilne lastnosti kot žajbelj.
› Preberi več

Kamena strela ali gorski kristal

Kamena strela je 'kamen vseh kamnov'. Čisti in nevtralizira negativno energijo in sevanje, veča avro, odpira, uravnoveša in razkraja čustvene blokade.
› Preberi več

Mandala

Beseda mandala izhaja iz staroindijskega jezika in pomeni krog. V krogu so okoli središča razporejeni liki, figure in znaki. Simetrično ali komplementarno. Mandala je že od nekdaj služila kot pripomoček pri osredotočanju in meditaciji.
› Preberi več

Homeopatija

Homeopatija je celostni sistem zdravljenja, ki temelji na načelu zdravljenja podobnega s podobnim. Bolezen obravnava kot težnjo telesa, da s homeopatskimi mehanizmi vzpostavi ravnovesje.
› Preberi več

Naravna kozmetika – lokalna pridelava

Vse več ljudi se odloča za uporabo naravne kozmetike lokalnega izvora. Uporaba naravne kozmetike je koži, telesu in zdravju prijazna, ker ne vsebuje umetnih parfumov, kemičnih barvil in konzervansov, kar proizvajalci dokazujejo z ustreznimi certifikati.
› Preberi več

Izračunaj svoj horoskop

Izberi datum rojstva in izračunaj osebni horoskop brezplačno.
X
E-novice

Prijavi se na naše e-novice

Vpiši svoj email naslov in prejemaj obvestila o novostih in zanimivostih s področja osebne rasti, astrologije, duhovnosti ter zdravega načina življenja.