Lunin magazin

POKLIC V 21. STOLETJU

Objavljeno: 4.10.2004
Avtor: LN Uredništvo
članek avtorice Tjaše Kuerpick, ki je izšel v reviji KARMA - Karma Plus: Letnik II St. 12 Avg. 2002.

POKLIC V 21. STOLETJU

ASTROLOGIJA POMAGA PRI ODKRIVANJU POKLICNIH TALENTOV


Že od malega so nas odrasli spraševali, kaj bi radi postali, in nam tako podzavestno in brez slabih namenov dali vedeti, da še nismo nič. Slej ali prej pa se vsak potrudi, da bi nekaj postal. Včasih to traja malo dlje in se cilju po zapletenih poteh in spletih naključij približujemo bolj počasi, lahko pa to poteka precej hitreje. Tudi ko že menimo, da smo dosegli cilj, vedno znova dvomimo, ali je to res tisto pravo za nas ali ni morda kako boljše mesto oz. delo, ki bi nas bolj zadovoljilo. Morda je za nekoga dokončna poklicna odločitev težka, vendar se nato veseli, da se sposobnosti ne omejujejo le na eno samo delovno področje. Temu primeru občutimo zmedo in negotovost ob prostem odločanju za poklic.

V takih primerih pomaga astrologija. Spoznavamo in razkrijemo svoje sposobnosti in interese, tudi v katerem poklicnem okolju jih lahko najbolje izkoristimo. Horoskop nam pokaže, ali je delo neki osebi le vir zaslužka ali se ga loti s srcem. Za nekoga je delo samo ena obveznost, njegovi cilji so usmerjeni k družini, partnerju ali hobiju, ta je lahko tudi osnovni vir dohodka ali sreče.

Iskalci zaposlitve na Zahodu imajo to prednost, da si lahko sami izberejo svoj poklic, o katerem so sanjali že od otroštva, če ne upoštevamo oteženega pristopa na fakultete. Že kar običajno je, da se veliko ljudi večkrat preusmeri ali se izuči za kak nov poklic, zato lahko tudi prestopijo v popolnoma novo delovno okolje. Sredi 20. stoletja je bilo izobraževanje za ženske še neobičajno in izjema, sedaj pa je kar samoumevno. Poklic ni več iti s trebuhom za kruhom, ampak več kot to. Samozavest krepimo z delovnimi dosežki, uspehi in s tem povezanim družbenim statusom. Veliko jih skuša iz tega pridobiti tudi življenjski smisel.

20. stoletje zahteva od človeka več. K temu so pripomogli hitro se razvijajoča tehnologija in vse večja potreba po specializaciji, večji prilagodljivosti in domiselnosti. Ob prehodu iz industrijske v povsem mrežno komunikacijsko družbo smo pred novimi nalogami. Zaradi vse večje globalizacije in s tem povezane združitve, sprememb na delovnih mestih in racionaliziranih ukrepov lahko na delovnem trgu pričakujemo veliko sprememb. Tudi visoka brezposelnost kaže, da smo dosegli raven, ki zahteva spremembo delovnih struktur. Zaradi tega bo v prihodnje izobraževanje vedno manj tradicionalno, tudi kariero bo redko možno ustvariti na običajen način. Smo v stoletju vodnarja, nad katerim vlada Saturn, ta od posameznika zahteva vedno več samopobude in samoodgovornosti. Stalno delovno razmerje je vedno bolj negotovo, tudi število uradnikov se bo zmanjšalo, zaradi privatizacije bo večja potreba po delno zaposlenih in po sodobnih poklicih. Zahtevalo se bo prilagodljivost, samostojnost, sposobnost skupinskega dela, sodelovanje in inovativnost, nujno bo neprestano nadaljnje izobraževanje.

Vodnar je znamenje družb in organizacij, prihodnosti, je zelo znanstveno usmerjen. Je znak izumiteljev in raziskovalcev, ki ne upoštevajo strogih postopkov. Svojo aktivnost usmerja v prihodnost in stori vse, da bi lahko uresničil svoje cilje. Njegova poklicna področja kažejo smer razvoja družbe doma in po svetu. Vodnar vlada nad novostmi in reformami, zastopa demokratične in človekoljubne principe. Njegov duh je liberalen, strpen, je brez predsodkov. Vedno je tam, ker se podirajo meje med rasami, razredi in spoloma, ima smisel za skupinsko delo, doseže veliko, je ljubitelj izvirnih idej, tudi šokantnih ali izredno zapletenih, celo utopičnih. Področja, kjer lahko pričakujemo največji in najhitrejši vzpon, so elektrotehnika, metafizika, hipnoza, astrologija, kirologija, grafologija, psihoanaliza, antropologija, elektronsko obdelovanje podatkov, računalniška tehnika, satelitska in raketna tehnika, astronomija, letalstvo, radijska in televizijska tehnika in sociologija. Razvoj in spremembe bodo tu najhitrejše. Doba vodnarja traja približno 2050 let, začela se je približno leta 2000.

Medtem pa se sprašujemo: Kaj pa mi sedaj na začetku 20 stoletja? Kje smo mi? Kako naj se najbolje pripravimo na to dobo? Naša generacija bo doživela začetek te dobe, vendar se bo zahtevalo prilagajanje. To je lahko reči, težje pa bo to uresničiti. Preden se zadeve lotimo, moramo najprej poznati sebe in svoje meje, da bomo lahko svoje sposobnosti koristno in vsestransko vpletli v poklic. Večina bo ugotovila, da ne gre brez kompromisa, saj gospodarstvo in politični razvoj komaj dopuščata ustrežljivost posameznika. Več poti je, da odkrijemo svoje talente, pri nekaterih se ti razvijejo zgodaj, drugi se jih niti ne zavedajo, morda jih nekega dne usoda pripelje na pravo pot. Taka pot je tudi astrologija; s pomočjo analize astrološke karte lahko ugotovi, katero je posameznikovo pravo poklicno mesto.

Osebni horoskop daje informacijo o talentih in sposobnostih, čigava uresničitev v poklicu ponavadi zagotovi zadovoljstvo in izpopolnitev želja. Vendar garancije ni. Tudi če oseba prevzame naloge, to še ne pomeni, da si bo uspela pridobiti uspeh in družbeno priznanje, da bo srečna in vesela. Pri tem ji lahko pomaga le gotovost, da je na pravi poti. To ji daje moč, da se lahko na poti do uspeha lažje sooči s težavami. Michelangelo, znameniti kipar, slikar in stavbenik renesanse, je ob nasprotovanju vsem uporom takole izrazil nujnost svoje usode: »V takem suženjstvu, tako polno sitnosti, z napačnim načrtom in s tako duševno stisko je kiparjenje božanstva meni usojeno!«

POKLICNA TEMATIKA V OSEBNEM HOROSKOPU

Za celovito podobo te tematike ne zadostuje le šesta hiša, treba je kombinirati med astrološkimi poklicnimi dejavniki. Za približen vtis, kako lahko razberemo individualne osebne talente in sposobnosti, interese, zavedne in nezavedne cilje, navajamo primer. Tomaž je tako kot mnogo drugih doživel tako imenovano krizo srednjih let. Želel je povsem spremeniti življenje. Oglejmo si, kaj lahko v poklicni analizi razkrije astrologija. Ta način uporabljam že deset let in se je izkazal za zelo uspešnega.

Sonce razkriva zmožnosti in dispozicijo.

Sonce v znamenju pokaže, kako lahko najbolj razvijete svoj značaj in želje, hiša pa, na katerem področju se to najbolj izraža. Povezave s Soncem razkrijejo, katera področja in značilnosti otežkočajo ali olajšajo, da želeno kmalu ali pa pozneje razvijete. To področje je zelo pomembno, saj želite svoj jaz izraziti na področju, ki vas najbolj privlači.

V našem primeru je Tomaževo Sonce v dvojčkih, na meji z rakom. Dvojčka je zelo komunikativen znak, rad ima kratka potovanja. Na meji z rakom, znamenjem domovine, pomeni, da bi najraje delal doma ali v domovini, nadvse ljubi svojo domovino, je zelo prijazen in plemenit človek. Sonce v deseti hiši potrebuje javno službo, ki mu daje priložnost gibanja - všeč mu je pozornost drugih. Pomembno mu je, kako drugi gledajo nanj. Njegov družbeni položaj mu torej veliko pomeni in zato se trudi, da bi s svojim značajem ustregel vrednotam družbe. Povezava Sonca k Marsu nanj vpliva negativno, tako da se včasih rad tudi spopade s sodelavci, kadar mu razmere ne ugajajo preveč. Lahko domnevamo, da se večkrat spre tudi z avtoriteto (Sonce je za šefa, avtoriteto in vodstvo). Na drugi strani pa njegov trigon do Lune kaže, da bi dobro shajal z žensko - partnerico ali predstojnico. Luna je znak za soprogo ali stalno partnerico in seveda ljudstvo. Delo s temi osebami bi mu ugajalo, bil bi vitalen in dobre volje. Glede nato, da je Luna v ribah, se je zmožen tudi žrtvovati za te osebe.

Mars pokaže dejanja in način samouveljavljanja.

Da se bodo sposobnosti v poklicu res izkazale, morajo dejanja odgovarjati vsaki osebnosti. Ni hujšega, kot če vam nekdo vsiljuje dejanja, ki so vam odvratna in zoprna. Čim boljše je vaše delo in čim bolj ste se uveljavili glede na svoje sposobnosti in potrebe, tem boljši bodo tudi rezultati - kar je povsem razumljivo. Uspehi pri delu, ki vam ugaja, vam prinašajo zadovoljstvo in veselje do življenja, ko ga opravljate. Ko vam bo delo šlo zlahka od rok, bo poleg vas zadovoljen tudi vaš nadrejeni. Zato si moramo ogledati tudi položaj Marsa v osebnem horoskopu. Znamenje, v katerem je Mars, razkrije način vašega dejanja in s kakšno energijo in pripravljenostjo se lotite dela. Hiša, v kateri je Mars, pa pove, kje se lahko pričakuje največ dejanj in kje se znate najbolj uveljaviti. Povezave z drugimi planeti bodo razkrile področja (osebe), ki so vam v korist ali kjer se vedno znova zatakne, ne da bi se tega zavedali.

Tomaž ima svoj Mars v prvi hiši. Torej je samozavesten človek, ki ima v sebi velika poguma in moči. Izrazita je njegova rokodelska spretnost. Neugodje in nagnjenost k prepiru se pojavita, ko je razdražljiv in se sam ne počuti preveč dobro. Mars v devici označuje izredno pridnega delavca, mravljico. Je zelo natančen in hitro dojema. Njegova potreba po čistoči ter urejenost in odgovornost do del in stvari družbe mu po vsej verjetnosti prinašajo zaupanje avtoritete oz. nadrejenega. Lahko sklepamo, da ima na svojem delovnem področju odgovornost za natančno izvedbo dejanj, hkrati pa tudi za material. To odgovornost potrebuje, da se lahko v družbi svojih sodelavcev zlahka uveljavi.

Če si še enkrat ogledamo kritično povezavo Marsa do Sonca, vidimo tudi, zakaj nastajajo prepiri! Tomaž, ki ima rad vse načrtovano, postaja nemiren, kadar se mora soočati s stanjem, ki tem njegovim potrebam ne odgovarja. Podobno, kot ravna sam, pričakuje tudi od svojega šefa in sodelavcev. Kadar je Mars - kot v našem primeru - z orbito 1�‡21 do druge hiše, lahko upoštevamo tudi naslednjo hišo. Druga hiša je služenje denarja; tudi to področje mu je pomembno. Vendar je Mars bojevnik, je planet vojne in velike energije. Na delovnem mestu je zaradi tega pričakovati, da glede denarja, ki si ga prisluži, ne bo vedno teklo vse gladko.

V svetu odprtih informacij, kjer nas vsak dan poplavi veliko novosti, je nekaterim ljudem težko omejiti interese na samo eno področje. Ravno zaradi te obilnosti informacij pa je dobro vedeti, kateri interes je bistven, kaj nas zares privlači, ne samo za kratek čas, ampak za vse življenje. Merkur nam lahko veliko pove o komunikacijskih sposobnostih in način dojemanja in posredovanja informacij. Za določena delovna področja je komunikacijska spretnost izrazito pomembna, za druga manj, že na skoraj vseh področjih pa se od (so)delavca zahteva tudi umsko delo. Tega področja zato ne smemo zanemarjati. Ko si boste poiskali svoj Merkur v osebnem horoskopu, si najprej oglejte znamenje, tako boste lahko ugotovili, kaj vas najbolj zanima in o katerih interesih največ razmišljate, jih odkrivate in kako jih dosežete oz. izpolnite. Merkur v hiši označuje, kje dobite vse te informacije. Merkur je simbol za umsko sposobnost, komunikacijo in kratko potovanje, je tudi planet trgovcev.

V našem primeru ga ima Tomaž v znamenju raka. Za raka je značilno, da je izredno previden, dovzeten in prilagodljiv, njegovo razmišljanje je bolj čustveno obarvano, ponavadi ga spremlja domišljija in vsi stranski interesi. Tomaž je občutljiv, to pomeni, da težko prenese, če ga kdo užali, vendar pa lahko hitro oprosti. Njegovi interesi so osredotočeni na njegov dom in domovino, če bi moral zaradi dela potovati, bi najraje videl, da bi bilo delovno mesto blizu doma, da bi se zvečer lahko vrnil. Najraje bi delal zase ali za državno podjetje. Merkur v raku je bolj konvencionalen, nima interesa, da bi bila služba na kakem novem področju. Ker je rak povezan z vodo, so zanj koristni poklici, ki so kakor koli povezani z vodo, na primer na vodovodu, v hidroelektrarni, ladjedelstvu itd.

Merkur v enajsti hiši izrazi svoje ideje v družbi, v okviru skupinskega dela, v krogu prijateljev, svojem družbenem okolju in skupinah ali klubih. Tomaž je zelo družaben, rabi družbo več ljudi, tako lahko družbo koristi v prid svojega poklica. Ker vlada nad enajsto hišo Uran, ki je simbol za družbo, vlada pa tudi na področjih, kot so elektrika, računalništvo, nevsakdanja dejanja, astronomija, radijska in televizijska tehnika, lahko sklepamo (glede na to, da je njegovo poklicno področje v raku, njegov Merkur pa kaže na kratka potovanja v domovini z družbo, nedaleč od doma), da je delo povezano z družbo ali skupino sodelavcev. Ker je rak zelo spremenljiv, so lahko cilji potovanja in naloge raznoliki, njegovi interesi pa se prilagajajo družbi. Tomaž ne zdrži dolgo v samoti in bo vedno iskal družbo, službeno in zasebno, ali skupino, s katero bo lahko uresničil svoj poklicni cilj.

Prevzemanje odgovornosti je - še posebej v poklicu - zelo pomembno. Zahteva se vedno več prevzemanja odgovornosti za vsa dejanja. Znanje je eden od načinov, kako si lahko pridobimo občutek gotovosti. Področja, v katerih se oseba trudi, da bi opravila delo kar najbolje, so pri vsakem posamezniku drugačna. Vsak pa si želi na svojem področju čim več uspeha, kajti hiša, v kateri je Saturn, označuje področje, v katerem si želi oseba več gotovosti, znanja ali priznanja. Saturn, planet blokad, zavlačevanja, starosti in odgovornosti, pokaže v horoskopu področja, kjer ima oseba največ težav. Tomaž s Saturnom v sedmi hiši partnerstva se je verjetno zelo zgodaj navezal na svoje poklicno mesto, čeprav mu to ne bo tako odgovarjalo, kot bi želel. Zato bo iskal še naprej, pod pretvezo, da še ni našel primernega poslovnega partnerja, ali pa bo izjavil, da ga nova področja vznemirjajo. Zaradi strahu, občutka gotovosti pred novimi zahtevami in primanjkljaja garancije, da bo lahko dolgo ostal (tega mu nihče ne more zagotoviti), je lahko njegovo iskanje po taki osebi ali delovnem mesto življenjsko delo. Ker je Saturn v ribah, se počuti bolj varnega, če se lahko žrtvuje za poklic, ki si ga je izbral.

Lunin vozel opisuje področje, ki ga zaradi uresničitve svojih poklicnih želja zanemarjamo. To lahko nekega dne postane težava, zaradi česar lahko trpi tudi naše delo. Da bi ugotovili, kaj zanemarjamo, si je treba ogledati Lunin vozel v hiši in v znamenju. Tomaž ga ima v deseti hiši, najraje se giblje zunaj na prostem, doma se ne zadržuje rad. Če ne bi imel device za ascendenta, bi zanemarjal svoj dom in bi se raje ukvarjal s hobijem, športom. Saturn kot vladar je v peti hiši. Misli in spontana domišljija ga vedno znova pripravijo do tega, da zmaga njegova potreba, da zapusti svoj dom. V peti hiši je delno tudi vodnar, kar kaže na to, da so vzroki za to, da zapušča dom, delno tudi pristranski zaslužek ali pomoč prijateljem. To sklepamo iz tega, ker je vodnar njegovo delovno področje.

Druga hiša. Znamenje te hiše pokaže vaš odnos do materialnega sveta in ravnanje z vrednotami. Planeti druge hiše razkrivajo vaše osebne talente in včasih konkretno ponazarjajo, kako oz. s čim služite denar. Pri Tomažu je na začetku druge hiše devica, kar kaže, da skrbno ravna z denarjem, v javnosti in v družbi, rad pa ima tudi razkošje, ki si ga rad privošči. Večjih finančnih težav ne bo imel, razen prej omenjenega.

Šesta hiša opisuje vključevanje v delo, metodiko dela, delovno vzdušje in okolje. Torej dejavnike, s katerimi se spopadamo v vsakdanjem službenem delu. Planeti te hiše opisujejo delo in izkušnje, ki jih pridobivamo s sodelavci. Znamenje nam razkrije, s katerimi sredstvi se ukvarjamo pri delu. Pri Tomažu je šesta hiša brez planetov in je popolnoma v znaku Vodnarja. Kar kaže, da se njegovo delo pogosto spreminja. Vodnar ljubi svobodo, spremembe in prosto gibanje, ne mara pa enoličnega dela. Vodnar ponavadi označuje področje, ki je bolj nevsakdanje in je povezano s področjem nad katerim vlada vodnar. Gre za področje, kjer je vedno nekaj novega, nepričakovanega, ki je svobodno in je povezano z enim od naslednjih delovnih področij: elektriko, računalništvom, astronomijo, radijsko in televizijsko tehniko, letalstvom ali psihiatrijo. Tomaževi vsakdanji pripomočki v službi so avto, radioaparat, radijski naprava, voki-toki, komunikacijska naprava, vse vrste električnih žic in kablov, telegrami in razstrelivo. Okolje zaznamujejo moderne avtomobilske naprave in področja, kjer vlada posebna energija, kakršno najdemo v vesolju, stratosferi itd. Merkur je v znamenju raka, vendar je v enajsti hiši pod vplivom Urana, kar kaže, da je njegovo delo povezano z vodno (rak) oz. posebno energijo in zrakom (vodnar).

Končni cilj opiše deseta hiša, ki je bistvena poklicna hiša. Planeti desete hiše opisujejo pot do poklicnega uresničevanja ter sposobnosti in sredstva, ki jih uporabljamo, da dosežemo poklicni cilj. Gre torej za najvišjo točko kariere in morda za nekatere tudi za življenjski cilj in s tem povezan družbeni položaj, posledico naše ambicioznosti. Ko si ogledamo deseto hišo, vidimo, da je najvišja točka horoskopa tako imenovani Medium Coeli (MC), ki je vedno na začetku desete hiše. Tomaž ima svoj MC v biku. Njegov cilj je delo v naravi, kjer se koplje, gradi in konstruira. Stik rok z zemljo mu daje dober občutek in povzroči toploto. Čeprav je bik zelo finančno usmerjen poklic, njegov poklicni značaj in potrebe ne kažejo v to smer. Deseta hiša kaže, da bo poklicno področje ostalo isto, vendar je njegov cilj postati bolj komunikativen in ekspanziven zaradi Jupitra.

Sedaj bi gotovo radi vedeli, kaj zares dela Tomaž. Tomaž delovni dan preživi večinoma na prostem, na svežem zraku. Zjutraj s terenskim vozilom odpelje svojo ekipo in kabelski material na različne kraje Slovenije, kjer je treba postaviti ali popraviti drogove za visoko električno napetost. Te postavijo in nato napeljujejo električni kabel. Običajno se vrne domov vsak dan. Delo je raznoliko in komunikacija med sodelavci poteka med delom z voki-tokijem. To delo opravlja že več kot 20 let in kot sam pravi: »Nekje za pisalno mizo si samega sebe ne morem predstavljati!«

Tjaša Kuerpick

izšlo v reviji KARMA - Karma Plus: Letnik II St. 12 Avg. 2002.

Magazin   › Zanimivosti   › POKLIC V 21. STOLETJU
Oglejte si tudi

Ahat - kristal dinamičnosti

Poznan je tudi pod imenom mavrični kristal. Krepi spomin, razumevanje, notranjo moč in stabilnost. Uravnoveša obe možganski polovici, zato nam omogoča boljšo presojo pri odločitvah.
› Preberi več

Zeleni aventurin - kristal priložnosti in sreče

Prinaša optimizem, smisel za humor in veselje do življenja. Naredi nas bolj samozavestne in odprte za spremembe. Krepi odločnost, vodstvene lastnosti kot tudi sposobnost za sodelovanje z drugimi.
› Preberi več

Libijski zlati tektit, zvezdni kamen svetlobe

Povečuje voljo do življenja ter nas zaščiti pred destruktivno energijo okolice. Prinaša obilje in blaginjo v naša življenja.
› Preberi več

Malahit, kristal transformacije

Malahit prinaša željo po spremembi. Uči nas sprejemanja odgovornosti za vse, kar mislimo in ubesedimo. Pomaga sprejemati pravilne odločitve. Z njim tudi lažje prepoznamo intuitivna sporočila.
› Preberi več

Omrežje 5G. Je varno? Kako se zaščititi?

Zaradi potrebe po hitrem tehnološkem napredku zmankuje časa za temeljite raziskave o vplivu tehnologije na okolje in ljudi. Neodvisne študije, ki krožijo po svetovnem spletu, veliko pišejo o negativnem vplivu 5G tehnologije tako na človeka kot na okolje.
› Preberi več

Palo Santo - Sveti les

Tradicionalno se ga uporablja za lajšanje splošnih prehladnih obolenj, simptomov gripe, stresa, astme, glavobola in vnetij. Uporabljamo pa ga lahko tudi pri ritualih, ker čisti negativne energije in ima podobne zdravilne lastnosti kot žajbelj.
› Preberi več

Kamena strela ali gorski kristal

Kamena strela je 'kamen vseh kamnov'. Čisti in nevtralizira negativno energijo in sevanje, veča avro, odpira, uravnoveša in razkraja čustvene blokade.
› Preberi več

Mandala

Beseda mandala izhaja iz staroindijskega jezika in pomeni krog. V krogu so okoli središča razporejeni liki, figure in znaki. Simetrično ali komplementarno. Mandala je že od nekdaj služila kot pripomoček pri osredotočanju in meditaciji.
› Preberi več

Homeopatija

Homeopatija je celostni sistem zdravljenja, ki temelji na načelu zdravljenja podobnega s podobnim. Bolezen obravnava kot težnjo telesa, da s homeopatskimi mehanizmi vzpostavi ravnovesje.
› Preberi več

Naravna kozmetika – lokalna pridelava

Vse več ljudi se odloča za uporabo naravne kozmetike lokalnega izvora. Uporaba naravne kozmetike je koži, telesu in zdravju prijazna, ker ne vsebuje umetnih parfumov, kemičnih barvil in konzervansov, kar proizvajalci dokazujejo z ustreznimi certifikati.
› Preberi več

Izračunaj svoj horoskop

Izberi datum rojstva in izračunaj osebni horoskop brezplačno.
X
E-novice

Prijavi se na naše e-novice

Vpiši svoj email naslov in prejemaj obvestila o novostih in zanimivostih s področja osebne rasti, astrologije, duhovnosti ter zdravega načina življenja.