Lunin magazin

Mala šola astrologije Devetzvezdni KI - II

Objavljeno: 4.11.2004
Avtor: Vojko Kalan
Mala šola astrologije Devetzvezdni KI - II
Mala šola astrologije

Devetzvezdni KI - energija v času in prostoru - II

Astrologija za doseganje harmonije, sreče in uspeha v življenju

Osnovne lastnosti

Da bomo laže sledili vsebini, je zanimivo vedeti vsaj osnovne lastnosti vsake od petih pretvorb, in morda še bolje, osnovne lastnosti devetih KI-jevskih znakov in kako jih izračunamo, tako, da lahko na primeru naših znancev (znance priporočam zato, ker sebe in svoje bližnje vidimo precej drugače, kot nas vidijo drugi) počasi spremljamo lastnosti vsakega posameznika in hkrati potem spoznavamo svoje lastnosti - od katereih jih nekatere priznamo, drugih pač ne. Na takšen način pa nam je Devetzvezdni KI lahko tudi učinkovito orodje za spoznavanje samega sebe in za izboljšanje odnosov s soljudmi, saj bolj pozorno opazujemo svojo okolico, soljudi, lastne in tuje lastnosti in ob tem rastemo - in vsak raste s sebi primerno hitrostjo in vsebino, saj Devetzvezdni KI vsebine ne diktira. Če s spoznavanjem te vede napravimo le droben korak k boljšem razumevanju med nami - v družini, v delovnem in drugih okoljih, potem je energija - potrošena za spoznavanje že bogato poplačana.

Lastnosti

Marsikdo si reče - le kako se lahko z devetimi znaki pokaže lastnosti ljudi - ki smo si tako različni, drugačni in posebni?

Devetzvezdni KI ne določa posameznika - je le metoda opisovanja energij posameznika, ki pa jih vsak posameznik (lahko) uporabi na sebi lasten način in seveda tudi glede na trenutno energijo okolice. Vse energije neprestano vplivajo ena na drugo. Seveda pa je energija stvarstva ali energija skupine ljudi veliko močnejša od energije posameznika. Tako starši, sošolci, prijatelji, vplivajo na nas, posebej pa na odraščajoče otroke. Ker pa imamo sami samo sebi enako energijo - vse vplive okolja sprejemamo na sebi lasten način, ki pa se kljub temu da razdeliti v 9 glavnih skupin pri Devetzvezdnem KI-ju, ki pa jih kasneje razširimo v 128 skupin. Nadalje širjenje je za človeka skorajda neobvladljivo, čeravno so ga nekateri uresničili, ko so naredili računalniške programe, ki upoštevajo veliko več podatkov. Že 9 skupin pa je dovolj, da se v času, ki ga živimo, lahko obnašamo na takšen način, da življenje živimo lepše, bolj zdravo in bolj uspešno.

KI - jevski znaki

Osnovno KI-jevsko število - moje bistvo

Najbolj pogosto uporabljamo osnovi znak, ki nam pove - pokaže našo osnovno notranjo energijo, ki jo okolica običajno ne vidi takoj, čeravno jo odprti ljudje čutijo, vendar pa zares pride do izraza šele po daljšem času, ko nas ljudje poznajo, ali pa takrat, ko smo popolnoma sproščeni. Okolica in mi sami pa jo ves čas zaznavamo. To energijo bi lahko opisali - da so to naše srčne želje, da je to naš pravi “notranji jaz”. Da je to tisti del nas, ki je enak vse naše življenje.


Kako izračunamo osnovno KI-jevsko število?


Osnovno KIjevsko število lahko izračunamo na več načinov. Dva sta najpogostejša: S pomočjo formule in z že izračunanimi tabelami.


Formula je preprosta. Poznati moramo le pojem “seštevek”. Seštevek je številka, ki jo dobimo tako, da cifre šeštevamo toliko časa, da dobimo številko deset ali manjšo.

1. primer seštevka števila 1957:

prvi del števila - 1 + 9 = 10

drugi del števila - 5 + 7 = 12, 1 + 2 = 3

skupaj: 3 + 1 = 4

Torej seštevek števila 1957 je 4

2. primer: 1999

prvi del 1 + 9 = 10

drugi del 9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9

skupaj 10 + 9 = 19, 1 + 9 = 10

Osnovno število izračunamo tako, da od števila 11 odštejemo seštevek, ki ga dobimo pri seštevku vseh cifer letnice

1. primer 11 - 4 = 7

2. primer 11 - 10 = 1


Tisti torej, ki so se rodili leta 1957 so rojeni v KI-jevskem znaku rdeče kovine 7. Tisti pa, ki so se rodili leta 1999 so rojeni v znaku bele (transparentne) vode 1.

Tu napisana formula je univerzalna za katerokoli leto v zgodovini in za vsa v prihodnosti (dokler bo vesolje urejeno tako kot je sedaj)


Pomembno


Samo še ena stvar je, na katero moramo paziti: Ker je astrologija Devetzvezdni KI nastala na vzhodu, kjer uporabljajo lunarni koledar je potrebno upoštevati, da se leto začne 4. februarja po gregorianskem koledarju


Torej: rojeni v januarju, do vključno 3. februarja, najprej od svoje letnice odštejejo 1 in nato sledijo gornjim navodilom.


KI - jevski podznak - mladostni, stresni, komunikacijski jaz


Ki-jevski podznak je število, ki nam pove, kako se obnašamo v družbi, na kakšen način komuniciramo in kakšni smo, kadar smo pod stresom. Podznak pa imenujemo tudi otroški ali stresni znak, saj so lastnosti, ki jih opisuje KI-jevski podznak prišle do izraza približno do 18. tega leta starosti oziroma se izkažejo tudi kadar smo v stresu. KI-jevski podznak lahko po lastnostih in vrednosti približno primerjamo z znakom v zodiaku zahodnega horoskopa.


Tretje število - energetsko delovanje - življenjska smer


Energetsko število lahko izračunamo iz prvih dveh števil. Pokaže nam, na kakšen način nas vidijo ljudje, ki nas še ne poznajo oziroma na kakšen način si prizadevamo k dosegi svojih ciljev in tudi okvirno smer - kakšne vrste ciljev si bomo v življenju izbrali.


KI-jevsko osnovno število, KI-jevski podznak in "Energetsko število" si lahko izračunate na spletni strani Http://www.9zvezd.com


Ravnovesje

Naša realnost se ves čas spreminja. Ves čas se spreminjajo energije, ki vplivajo na nas. Ljudje se na te energije prilagajamo: jih sprejemamo ali pa se jim upiramo. Kadar smo v ravnotežju z energijami delujemo dobro, smo zadovoljni in zdravi, naša okolica je tudi vesela in zadovoljna. Kadar pa izgubimo ravnovesje, gre vse narobe. Slabo se počutimo, smo slabovoljni, ljudje se nas izogibajo itn. Mnogi ljudje ne potrebujejo nobene metode, da vzdržujejo takšno ravnovesje. Vendar je le-teh malo, saj živimo v času, ko se stresu le stežka izognemo, če živimo v mestu, v podjetju, v stiku z ljudmi s katerimi si stikov ne želimo, če vsakodnevno potujemo in si hkrati ne moremo privoščiti dovolj svežega zraka, redne prehrane in vsake toliko časa - nekaj minut za sprostitev v naravi.


Zdaj znamo izračunati svoje osnovno KI-jevsko število in skrajni čas je že, da zadeva postane bolj zanimiva!Opis lastnosti energij, ki jih “nosi” posameznik


Na tem mestu so lastnosti opisane le na hitro - na grobo. Bolj natančen opis lastnosti in način gledanja na le-te si lahko ogledate v literaturi in pa na seminarjih - v živo.

Pomembno:

Dostikrat imamo nemalo težav pri spoznavanju in sprejemanju svojih (lastnih) lastnosti, zato je za namen učenja bolj primerno, če izračunamo rojstno število za nekoga, ki ga dobro poznamo, a nanj nismo močno čustveno navezani, šele potem pa skušamo pregledati tudi svoje lastnosti.


V nadaljevanju bomo tudi videli, da so lahko osnovne lastnosti zelo prikrite, odvisno pač od tega, ali je posameznik otrok ali odrasel človek, ali je pod stresom in seveda je odvisno tudi od tega, katera energija vlada v trenutnem letu, mesecu in dnevu. Za opazovanje osnovnih lastnosti je najboljše leto 5 - takšno je leto (2004), ko so vse energije v svojih hišah in pridejo najbolj do izraza.


Končno... ...lastnosti posameznih KI-jevskih znakov


1 - bela voda

Bela voda je prilagodljiva, v večini primerov gremo zlahka z njo, saj se ona prilagodi okolju in je največkrat nežna. Običajno aktivna in kreativna. Je sprejemljiva in hitro ugotovi obe strani situacije v kateri se znajde. Je pa previdna in od nje redkokdaj zvemo vse, kar hrani v sebi. Dobro posluša a malo pove, medtem pa v sebi hrani globoke resnice. Skoraj nikoli ne vemo, kaj se dogaja v njej, torej odlično ohranja skrivnosti. Rada ima samoto in mir. Ljudje v znaku vode dostikrat uspejo v poslu in se neredko zavihtijo prav do vrha. Radi imajo spremembe in pogosto radi in veliko potujejo (ali pa bi radi potovali) v svojem življenju.


2 - črna prst

Stabilna, lepo uravnotežena energija. V njej se poraja polno novih misli. Na splošno so družabni in dobro delajo v ekipi, kjer poznajo cilje. Ne pričakujejo slave ali hvale in so pripravljeni trdo delati za tisto kar hočejo doseči. Zato običajno uspejo šele pozno v življenju. So perfekdionisti in dostikrat menijo, da oni stvari naredijo najboljše. Razumevajoči in strastni so in radi podprejo svoje bližnje (sodelavce, prijatelje, družinske člane). Ob svojem trdem delu si želijo pozornosti in dovolj veliko priznanje. Radi imajo dobro jedačo in pijačo. Zato se v življenju dostikrat malo preveč poredijo, kljub temu, da so to po naravi - posebej v mladosti - običajno drobni ljudje .


3 - svetlozeleno drevo (mlado drevo)

Idealistični in čustveni ljudje so to, ki izredno hitro mislijo in dostikrat reagirajo prej, preden drugi sploh vedo, za kaj gre. Tako tudi prvi prevzamejo besedo vse dokler v življenju ne spoznajo, da je dobro tudi poslušati. So darežljivi in prijazni, a vedno znajo najprej poskrbeti zase. So impulzivni in zelo čustveni. Kadar jim gre več stvari narobe, pa se tudi zelo razjezijo. Potrebujejo veliko svobode in se običajno osamosvojijo zelo mladi (če jih v tem starši preveč ovirajo, so lahko kasneje v življenju zegrenjeni). Običajno v življenju uspejo že do tridesetega leta. Denar se jih ne drži preveč, saj imajo radi dobro življenje, poleg tega pa so tudi darežljivi.


4 - temnozeleno drevo (odraslo drevo)

To so praktični, neodvisni, abiciozni ljudje - so neprestan izvor novih zamisli in idej, poleg tega pa so nežni in je lepo biti v njihovi družbi. So močni zagovorniki pravice in njihovi pogledi so težko spremenljivi, kadar začutijo, da gre za njihovo svobodo. Vendar pa je njihova obramba nežna, tako, da ne prizadane okolice, hkrati pa nepopustljiva. Natančnost ni njihova čednost, raje imajo širok pogled. Zato v poslu potrebujejo druge ljudi, ki skrbijo za podrobnosti. Radi tudi lenarijo in zato pogosto iščejo rešitev v zadnjem trenutku. To pa v njih povzroča napetost, zato ti ljudje težko delujejo v okoljih, kjer je veliko stresa.


5 - rumena prst

Zlahka bi jim rekli - praktični realisti. Zelo dobro znajo oceniti vsako situacijo in iz nje izvleči kar največ dobrega zase. Običajno so nežni a izredno močni. Imajo zelo dobro izdelan pogled na stvari, ki so zanje pomembne. Zelo dobro znajo ravnati s svojim denarjem - tujega pa neredkokdaj trosijo naokrog. Navzven izgledajo zanesljivi in stabilni, vendar pa znotraj mnogokrat dvomijo vase in v svoje sposobnosti. Dostikrat so vodje (podjetja, športne ekipe....), vendar je z njimi pogosto težko delati. So odgovorni. Petice so v sredi vseh nas in so v družbi dostikrat povezovalni element. Ko osebno odrastejo so običajno veliki humanisti.


6 - bela kovina

Ti ljudje poznajo samodisciplino in samokontrolo. Analitični in logični imajo pogled uprt vase. To jih dostikrat ovira pri komunikaciji z drugimi ljudmi. Najtrši in najbolj kritični so sami do sebe, zato nima smisla kritizirati jih. So delavni za stvari, ki jih zanimajo, vendar si dostikrat zastavijo več dela kot pa ga lahko obvladajo. Trdo delo običajno vodi k materialnemu uspehu, vendar je prav, da si vzamejo dovolj časa za igro. Z denarjem ravnajo previdno in ne zapravljajo. Imajo močan čut odgovornosti, ki se prične že zgodaj v življenju. Zanimajo se za tehnologijo in pogosto delajo v tehničnih poklicih. Radi imajo družino in radi delajo za skupnost.


7 - rdeča kovina

Ta kovina je kot staljena kovina - živahna, žareča, ves čas se premika in težko jo je obvladati. Takšno je tudi njihovo življenje. V življenju izkusijo mnogo sprememb. Dostikrat se jim zdi, da težko stojijo na svojih nogah, vendar, ko dosežejo samostojnost, zelo hitro odhitijo svojim ciljem naproti in hitro napredujejo. So hitri misleci, vendar dostikrat tudi prehitro spremenljivi, da bi se zbrali na svoje najpomembnejše cilje. Iz vseh zadreg se rešijo zlahka in z nasmehom na ustnicah. So dobri sogovorniki in znajo dobro govoriti o stvareh, ki jih poznajo in celo o tistih, o katerih se jim skoraj sanja ne. Izogibajo se prepirom in stresnim situacijam, ter povedo točno tisto, kar drugi ljudje pričakujejo od njih. Radi so cenjeni in težko rečejo “Ne”!


8 - bela (gorska) prst

Stabilni in odgovorni ljudje so to. Radi imajo tradicionalno družinsko okolje, ki jo podpirajo in skrbijo zanjo. So zelo natančni, pazljivi in metodični. Včasih jih to pri poslu celo ovira, saj delo zanje nikoli ni zares dokončano, zato je nujno, da si postavijo meje. Tudi časa dostikrat porabijo preveč. Na splošno izgledajo precej zadržani, vendar, ko si pridobijo zaupanje, nimajo več zavor in kar povedo, je točno tisto, kar si o tem mislijo. So zelo vztrajni in včasih jim manjka širina pogleda, ki bi ga rabili za uspeh v poslu. Ne želijo si veliko sprememb. Kakor na zunaj izgledajo trdni, so znotraj sebe zelo nežni in občutljivi ljudje. Počasi a zanesljivo, napredujejo skozi življenje, čeravno se to vedno ne vidi na ven, saj se s svoim premoženjem kaj neradi hvalijo.

9 - vijolični ogenj

To so bistri, načelno veseli ljudje, polni domislic in idej. So tisti, ki nam dajejo življenje in smeh v največjih zagatah. Imajo dober okus in radi delajo v lepo urejenem, privlačnem okolju. Običajno so boljši za začetke del kot za njihovo dokončanje. Njihov zagon hitro usahne, če pri reševanju težave niso uspešni, lahko pa naloge odlično dokončajo, če imajo dovolj podpore drugih. Zlahka jih opazimo že zaradi njihovega privlačnega izgleda, izstopa pa tudi njihov smeh. Simpatični so in privlačni. Vedno dajejo občutek, da v njihovem življenju vse stvari tečejo gladko in brez težav - celo takrat, ko temu ni tako. Zelo težko hranijo skrivnosti, zato jih zapustijo mnogi ljudje. Imajo vodstvene sposobnosti, a denar se jih ne drži. Običajno ga potrošijo toliko, kolikor ga pač imajo. Pomemben jim je ta trenutek. Najbrž znajo najbolj živeti življenje od vseh devetih znakov.

Vojko
Magazin   › Astrologija   › Mala šola astrologije Devetzvezdni KI - II
Oglejte si tudi

Ahat - kristal dinamičnosti

Poznan je tudi pod imenom mavrični kristal. Krepi spomin, razumevanje, notranjo moč in stabilnost. Uravnoveša obe možganski polovici, zato nam omogoča boljšo presojo pri odločitvah.
› Preberi več

Zeleni aventurin - kristal priložnosti in sreče

Prinaša optimizem, smisel za humor in veselje do življenja. Naredi nas bolj samozavestne in odprte za spremembe. Krepi odločnost, vodstvene lastnosti kot tudi sposobnost za sodelovanje z drugimi.
› Preberi več

Libijski zlati tektit, zvezdni kamen svetlobe

Povečuje voljo do življenja ter nas zaščiti pred destruktivno energijo okolice. Prinaša obilje in blaginjo v naša življenja.
› Preberi več

Malahit, kristal transformacije

Malahit prinaša željo po spremembi. Uči nas sprejemanja odgovornosti za vse, kar mislimo in ubesedimo. Pomaga sprejemati pravilne odločitve. Z njim tudi lažje prepoznamo intuitivna sporočila.
› Preberi več

Omrežje 5G. Je varno? Kako se zaščititi?

Zaradi potrebe po hitrem tehnološkem napredku zmankuje časa za temeljite raziskave o vplivu tehnologije na okolje in ljudi. Neodvisne študije, ki krožijo po svetovnem spletu, veliko pišejo o negativnem vplivu 5G tehnologije tako na človeka kot na okolje.
› Preberi več

Palo Santo - Sveti les

Tradicionalno se ga uporablja za lajšanje splošnih prehladnih obolenj, simptomov gripe, stresa, astme, glavobola in vnetij. Uporabljamo pa ga lahko tudi pri ritualih, ker čisti negativne energije in ima podobne zdravilne lastnosti kot žajbelj.
› Preberi več

Kamena strela ali gorski kristal

Kamena strela je 'kamen vseh kamnov'. Čisti in nevtralizira negativno energijo in sevanje, veča avro, odpira, uravnoveša in razkraja čustvene blokade.
› Preberi več

Mandala

Beseda mandala izhaja iz staroindijskega jezika in pomeni krog. V krogu so okoli središča razporejeni liki, figure in znaki. Simetrično ali komplementarno. Mandala je že od nekdaj služila kot pripomoček pri osredotočanju in meditaciji.
› Preberi več

Homeopatija

Homeopatija je celostni sistem zdravljenja, ki temelji na načelu zdravljenja podobnega s podobnim. Bolezen obravnava kot težnjo telesa, da s homeopatskimi mehanizmi vzpostavi ravnovesje.
› Preberi več

Naravna kozmetika – lokalna pridelava

Vse več ljudi se odloča za uporabo naravne kozmetike lokalnega izvora. Uporaba naravne kozmetike je koži, telesu in zdravju prijazna, ker ne vsebuje umetnih parfumov, kemičnih barvil in konzervansov, kar proizvajalci dokazujejo z ustreznimi certifikati.
› Preberi več

Izračunaj svoj horoskop

Izberi datum rojstva in izračunaj osebni horoskop brezplačno.
X
E-novice

Prijavi se na naše e-novice

Vpiši svoj email naslov in prejemaj obvestila o novostih in zanimivostih s področja osebne rasti, astrologije, duhovnosti ter zdravega načina življenja.