Moje zdravje

Članki in prispevki

AKUPRESURA

Objavljeno: 26.7.2002
Avtor: LN Uredništvo

Alenna Clara:

Najprej se bom dotaknila masa3e na splo1no. To je

umetnost uporabe dotika, s katero se vzpostavi

ravnovesje na vseh ravneh. S pritiski, udarjanjem in

gnetenjem nas spro1ea, po3ivlja, krepi telo ter tako

vpliva na ko3o, mi1ice okostje in krvni obtok.

Povzroea lahko tudi globoke eustvene in du1evne

spremembe. S pomoejo dotika se elovek lahko zave svoje

telesne in eustvene napetosti ter ju pre3ene skupaj s

skrbmi, tesnobo, z 3alostjo in podobnimi stanji, ki

spremljajo napetost.

Akupresura je tehnika, ki je ljudem preko stoletij

prina1ala laj1anje raznih te3av. Obstajala je 3e pred

uporabo zlatih in srebrnih igel, to se pravi

akupunkture. Toeke so iste, samo pri akupresuri se

uporablja pritisk prsta na doloeeno toeko. Na

Kitajskem si ljudje 1e vedno laj1ajo boleeine in

napetosti najprej z masa3o, 1ele potem z obiskom pri

zdravniku. Z drugimi besedami: »Ee je katera od

energetskih poti (meridijanov) zaprta ali deluje

neharmonieno, se to najprej poka3e v pomankanju ali

poveeanem pretoku energije v tem predelu energetskega

toka. S stimuliranjem akupresurnih toek se ponovno

vzpostavi ravnote3je.

Ker sem imela veliko fizienih te3av, pri katerih mi

zdravniki pravzaprav niso mogli pomagati(alergije,

3elodene

te3ave, te3ave s hrbtenico in sklep inp.) sem se

morala s tem spoprijeti sama. Zanimanje za bolezen in

vzrok

bolezni, povezave med fizienim in psihienim poeutjem

se je utrdilo v preprieanju, da ima skoraj vsaka

bolezen

svoj zaeetek v psihienem neravnovesju. Zdravniki vsako

leto 1irijo seznam bolezni, ki so psihosomatskega

izvora. To pravzaprav ni nova ugotovitev, kajti

kitajski zdravniki, ki so zdravili z akupunkturo, so

verjeli, da je

vzrok te3av v jezi, kriticizmu, 3alosti in podobnih

dalj easa trajujoeih eustvenih stanjih. Zato ne

preseneea

poveeano zanimanje vseh znanosti za holistieni pogled

na svet. Vse je povezano med seboj. Nieesar ne moremo

razmejiti med seboj. Na nek naein bi lahko rekli, da

je notranje ravnovesje preventiva, ki pripomore k

bolj1emu

fizienemu in psihienemu poeutju eloveka. Masa3a je

bila ena od poglavitnih dejavnikov, da so fiziene

te3ave, ki sem jih imela takorekoe v celoti izginile.

Znanje s katerim si lahko pomagam in celo preventivno

zaznam, kje bi se lahko te3ave razvile pa s pridom

uporabljam 3e leta.Alenna ClaraX
E-novice

Prijavi se na naše e-novice

Vpiši svoj email naslov in prejemaj obvestila o novostih in zanimivostih s področja osebne rasti, astrologije, duhovnosti ter zdravega načina življenja.